Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Powstanie droga Pszczyna-Racibórz?


Trzy miliony złotych - tyle miasto wygospodaruje na przygotowanie projektu technicznego drogi Pszczyna-Racibórz. Realizacja koncepcji usprawniłaby komunikację w subregionie rybnickim oraz zwiększyła atrakcyjność inwestycyjną miasta.



Po Rybniku jeździ się obecnie bardzo trudno, o czym doskonale wiedzą kierowcy. Jest to spowodowane zwłaszcza dużą ilością inwestycji drogowych. Z przeszło 200 milionów z budżetu na inwestycje, na zadania związane z infrastrukturą drogową przeznaczono około 150 milionów. Jest to przede wszystkim efekt korzystania z możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, przede wszystkim unijnych.




W ostatnim czasie inwestycji drogowych w mieście nie brakuje. Fot. J. Hawel.

 

Konieczność modernizacji i rozbudowy układu komunikacyjnego Rybnika wynika z kilku przyczyn. Na głównych drogach dojazdowych do centrum (ulice: Raciborska, Wodzisławska, Żorska, Gliwicka) panuje duże natężenie ruchu. Przy wyjeździe z centrum miasta sytuację utrudnia występowanie tzw. wąskich gardeł. Od strony południowej miasta brakuje obwodnicy. Sytuację komplikuje duży ruch tranzytowy, spowodowany dojazdem do autostrady A1 i A4 oraz położeniem Rybnika pomiędzy aglomeracją katowicką i ostrawską.


Natężenie ruchu
Natężenie ruchu na głównych drogach dojazdowych do Rybnika.

 

W związku z tym subregionowi rybnickiemu grozi wykluczenie komunikacyjne. Rozwiązaniem mógłby być powrót do powstałej ponad 30 lat temu idei budowy drogi Pszczyna-Racibórz przez Rybnik.

 

- Droga na obszarze Rybnika przebiegałaby od ulicy Raciborskiej poprzez DK 78 i południowe dzielnice miasta: Niedobczyce, Niewiadom, częściowo Chwałowice, aż do Gotartowic i węzła autostrady A1 w okolicach Rownia. Jest to jednak zadanie inwestycyjne, które przekracza możliwości samorządu. Jego koszt szacowany jest wstępnie na 700 milionów zł. Temat wpisuje się w strategię rozwoju województwa śląskiego. Mam nadzieję, że uda się pozyskać środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji - mówi prezydent Rybnika, Adam Fudali.


Droga Pszczyna-Racibórz
Przebieg Drogi Regionalnej Pszczyna-Racibórz na tle Subregionu Zachodniego.

 

Być może środki uda się pozyskać z końcowej puli unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 albo z kolejnej perspektywy na lata 2014-2020. Droga może uzyskać również dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Te środki mogą się pojawić jednak tylko wtedy, gdy miasto będzie dysponować konkretem.

 

- Zaproponowałem radzie miasta przeznaczenie 3 milionów zł na projekt techniczny drogi. Zdaję sobie sprawę, że decyzje o takich inwestycjach zapadają na szczeblu rządowym. Zawsze jednak pada wtedy pytanie: jak jesteście przygotowani, czym dysponujecie? Czy macie koncepcję, projekt, dokonane podziały geodezyjne, wykupy gruntów, a najlepiej pozwolenie na budowę? Zatem tylko ten samorząd, który logistycznie będzie przygotowany do konkretnego zadania, ma szansę na uzyskanie dofinansowania - kontynuuje prezydent Rybnika. - Już podjęte zostały działania w sprawie budowy wiaduktu, mającego przejąć ruch samochodowy pomiędzy autostradą A1 i drogą Pszczyna-Racibórz. To nie tylko koncepcja lecz konkretne działania - zaznaczał przy okazji prezentacji koncepcji Adam Fudali. - Wiadukt budowany jest na granicy Rybnika i Żor, a leży w granicach administracyjnych miasta Żory - kończy prezydent.


Prezentacja PM w trakcie konferencji z okazji 20- lecia samorządu
Wizualizację przebudowy infrastruktury drogowej w Rybniku w kontekście budowy drogi Pszczyna-Racibórz prezydent miasta, Adam Fudali, zaprezentował w trakcie konferencji z okazji 20-lecia istnienia samorządu terytorialnego. Fot. L. Tyl.

 

Realizacja koncepcji usprawniłaby komunikację w subregionie rybnickim, ale także zwiększyłaby atrakcyjność inwestycyjną miasta - zwłaszcza przy terenach inwestycyjnych w dzielnicy Kłokocin. Sprawność komunikacyjną miasta miałyby także w przyszłości poprawić szybkie połączenia kolejowe oraz poszerzenie zakresu zadań gotartowickiego lotniska - dzisiejsze lotnisko sportowe w przyszłości byłoby także lotniczym portem biznesowym.






Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.com



Data dodania: 2010-05-24

powrót



   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Sens jest wynalazkiem natury, bezsens... odkryciem człowieka.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt