Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Konferencja z okazji XX-lecia samorządu


Historia polskiej samorządności, osiągnięcia, porażki oraz wyzwania samorządów lokalnych to główne tematy konferencji zorganizowanej w piątek, 21 maja, z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął prof. Jerzy Buzek.Okolicznościowa konferencja w rybnickim urzędzie miasta, z udziałem parlamentarzystów i samorządowców naszego regionu oraz przedstawicieli śląskich uczelni była okazją do dyskusji o przemianach i wyzwaniach, z jakimi przyszło się zmierzyć gminom od 1990 roku, czyli od momentu, kiedy ustawą Sejmu RP decyzje o istotnych dla funkcjonowania gmin sprawach zaczęły zapadać na szczeblu lokalnym, a nie centralnym.

 

- Jesteśmy pokoleniem wybranym, które miało szansę doczekać czasów wolności, szansę na samozorganizowanie się. Zmiany społeczne i przeobrażenia gospodarcze, jakie dokonały się w naszym kraju na przestrzeni ostatnich 20 lat to przede wszystkim zasługa samorządów - mówił prezydent Rybnika, Adam Fudali, otwierając konferencję.Konferencja z okazji XX-lecia samorządu
Uroczystego otwarcia konferencji z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego dokonał prezydent Rybnika, Adam Fudali. Fot. L. Tyl.

 

W pierwszej części spotkania, Andrzej Porawski, dyrektor Związku Miast Polskich wystąpieniem pt. "Droga do Rzeczypospolitej samorządnej" przypomniał zebranym etapy kształtowania się samorządu terytorialnego w Polsce oraz polityczno-społeczne zmiany jakie zaszły w Polsce od 1989 roku. Tematem wystąpienia były m.in. kwestie związane z rozszerzaniem kompetencji samorządów. Szczególną uwagę prelegent skupił zaś na reformie, przeprowadzonej w okresie sprawowania władzy przez rząd Jerzego Buzka, w wyniku której w Polsce wprowadzono trójstopniowy podział administracyjny, wyodrębniający gminy, powiaty i województwa. Andrzej Porawski mówił także o sporym znaczeniu zmian dokonujących się w świadomości społeczeństwa, dorastającego powoli do wyzwań stawianych przez ustrój demokratyczny. Niezwykle istotne były także kwestie związane z finansową gospodarką gmin.


Konferencja z okazji XX-lecia samorządu - Porawski
Andrzej Porawski, dyrektor Związku Miast Polskich przedstawił historię kształtowania się samorządu terytorialnego w Polsce. Fot. L. Tyl.

 

O blaskach i cieniach samorządu w Polsce mówił dr Marek Migalski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Europoseł wskazał na postępującą profesjonalizację działań samorządowych. Jako najwyższą wartość samorządu M. Migalski wskazał rosnącą aktywność obywateli w obszarze szeroko rozumianego życia społecznego w ramach lokalnej wspólnoty. Samorządność to chęć stowarzyszania się, aktywności, bycia, dbanie o własne sprawy, gospodarowanie własnym mieniem, własnym losem - mówił eurodeputowany w czasie konferencji. Niestety, jak zaznaczył prelegent, z badań socjologicznych wynika, że ta aktywność wciąż nie jest zadawalająca. - Przeciętny Amerykanin jest członkiem czterech stowarzyszeń. W Polsce zaś tylko co czwarty obywatel angażuje się w działalność jakichś organizacji - wyjaśniał na konferencji europoseł.


Konferencja z okazji XX-lecia samorządu - Migalski
O blaskach i cieniach samorządu w Polsce mówił dr Marek Migalski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Fot. L. Tyl.

 

Na temat budowania wspólnoty na przykładzie Rybnika mówił prof. Marek Szczepański, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jak zaznaczał prelegent, kluczem powodzenia miasta, równie ważnym jak infrastruktura, jest posiadanie własnej tożsamości. Owa tożsamość to przede wszystkim poczucie jedności z innymi mieszkańcami, poczucie przynależności do wspólnoty oraz związek z jej dziedzictwem, historią i kulturą. Tworzenie wspólnoty to poszukiwanie symboli, ale także budowanie gospodarki odpowiadającej aktualnym potrzebom, aktywność polityczna, rozwijanie społecznego kapitału.


Konferencja z okazji XX-lecia samorządu - Szczepański
Na temat budowania wspólnoty na przykładzie Rybnika mówił prof. Marek Szczepański, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Fot. L. Tyl.

 

Kwestie związane z rolą samorządu terytorialnego w procesie tworzenia się gospodarki rynkowej w Polsce omówił prof. Florian Kuźnik, z Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Prelegent podkreślił zwłaszcza ekonomiczne znaczenie samorządu w zakresie budowania pluralizmu gospodarczego, tworzenia instytucji gospodarki rynkowej i nowoczesnego zarządzania, wspierania przedsiębiorczości, łagodzenia skutków przekształceń gospodarczych oraz realizacji przedsięwzięć rozwojowych. Znaczenie środków unijnych dla budżetów miast-powiatów grodzkich województwa śląskiego omówił dr Jan Czempas, Pełnomocnik Rektora ds. Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Akademii Ekonomicznej. Jak podkreślał prelegent, w zakresie pozyskiwania zewnętrznych funduszy Rybnik znajduje się w czołówce śląskich miast, co wywiera olbrzymi wpływ na kształt gminnej gospodarki finansowej, a co za tym idzie, na jakość życia w mieście.


Konferencja z okazji 20-lecia samorządu
Okolicznościowa konferencja w rybnickim urzędzie miasta zgromadziła parlamentarzystów, samorządowców naszego regionu oraz przedstawicieli śląskich uczelni. Fot. L. Tyl.

 

W czasie konferencji nie zabrakło także rozważań o wyzwaniach stojących przed lokalnymi samorządami oraz dyskusji o perspektywach, jakie niesie z sobą ciągle doskonaląca swoje oblicze samorządność. Dr Ferdynand Morski, dyrektor Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, podkreślał, że samorządy muszą zmierzyć się zwłaszcza z problemem globalizacji, rozumianej w kontekście konkurencyjności przestrzeni miast. Mowa o międzymiastowej rywalizacji na polu pozyskiwania kapitału, inwestorów zagranicznych, twórczych ludzi, a także walki o lokalizację na danym terenie instytucji o charakterze międzynarodowym. Zdaniem F. Morskiego, wyzwaniem dla samorządów jest także zmiana charakteru ekstensywnego modelu gospodarki na gospodarkę innowacyjną, opartą na wiedzy, dążenie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zarządzanie kompetencjami mieszkańców. Prelegent zwrócił także uwagę na współczesne problemy demograficzne. Jak zaznaczył, jedną z największych trudności miast śląskich jest zatrzymanie ludzi młodych i zdolnych, którzy "odpływają" do innych ośrodków w Polsce lub też za granicę. Zatrzymanie młodych wiąże się zaś z kwestiami jakości życia w miastach. - Odpływ ludzi młodych oraz równocześnie dokonujące się starzenie się ludności to problemy, które niosą z sobą ryzyko załamania się lokalnych rynków pracy. Dla samorządów będzie to zaś oznaczało z jednej strony utratę znaczących części dochodów uzyskiwanych z tytułu podatków, z drugiej zaś będzie generowało nowie wielkie koszty związane z zapewnieniem opieki ludziom starszym - mówił w czasie konferencji dr Morski.


Konferencja z okazji XX-lecia samorządu - Morski
Dr Ferdynand Morski, dyrektor Śląskiego Związku Gmin i Powiatów mówił w trakcie konferencji o wyzwaniach stojących przed lokalnymi samorządami. Fot. L. Tyl.

 

W czasie konferencji podkreślano, że spore wyzwania stoją także przed samorządem rybnickim. Mowa zwłaszcza o konieczności ciągłego usprawniania układu komunikacyjnego miasta. Prezydent Rybnika zaprezentował też wizualizację zagospodarowania terenów w centrum miasta w kontekście przebudowy infrastruktury drogowej. Mowa o koncepcji związanej z budową drogi Pszczyna-Racibórz. Zapowiedział zarazem, że jest to pierwsza z prezentacji poświęconych rozwojowi Rybnika w roku obchodów 20-lecia samorządu terytorialnego.


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2010-05-24

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Łatwe do przeprowadzenia są tylko zmiany na gorsze.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt