Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Potwierdzony rating dla Rybnika


12 lipca br. Fitch Ratings potwierdził krajowy rating długoterminowy miasta Rybnika na poziomie „A(pol)”. Długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna.Jak podaje agencja, „rating odzwierciedla bardzo dobre wyniki operacyjne, wysoką płynność oraz niskie ryzyko pośrednie. Bierze również pod uwagę spodziewany wzrost zadłużenia miasta na skutek realizacji jego programu inwestycyjnego, który będzie częściowo finansowany ze środków unijnych. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwanie Fitch Ratings, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne również w latach 2010-2012, co powinno zapewnić miastu wysoką zdolność do samofinansowania podejmowanych inwestycji oraz bezpieczne wskaźniki spłaty zadłużenia pomimo jego wzrostu”.

 

Komunikat Fitch Ratings podaje także, że „ostrożne zarządzanie budżetowe miasta znajduje odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach operacyjnych Rybnika. W 2009 r., pomimo spowolnienia gospodarczego oraz obniżenia stawek PIT, nadwyżka operacyjna Rybnika wyniosła 79 mln zł (17,3% dochodów operacyjnych), do czego przyczyniła się ścisła kontrola wydatków operacyjnych oraz jednorazowe wpływy z tytułu zaległości podatkowych. Pomimo presji ze strony decyzji administracji centralnej (m.in. w zakresie podwyżek płac nauczycieli), Fitch oczekuje, że miasto utrzyma dobre wyniki w 2010r. oraz w kolejnych dwóch latach z marżą operacyjną na poziomie 12%-15%, również po wyłączeniu jednorazowych wpływów (np. 35 mln zł z tytułu zwrotu VAT w 2010r.)".

 

W zamieszczonej na www.fitchpolska.com.pl informacji podkreślono także, że "miasto skutecznie pozyskuje środki unijne na inwestycje – ponad 200 mln zł w latach 2006-2009. W okresie tym wydatki majątkowe Rybnika stanowiły średnio ponad 33% wydatków ogółem i były w 85% finansowane przez miasto z nadwyżki bieżącej oraz dochodów majątkowych. W latach 2010-2013 wydatki majątkowe Rybnika pozostaną wysokie i będą skutkowały wzrostem zadłużenia miasta do około 160 mln zł na koniec 2010r. i do 60% dochodów bieżących w latach 2012-2013. Pomimo wzrostu zadłużenia, wskaźnik spłaty długu powinien pozostać na bezpiecznym poziomie, poniżej 6 lat, a nadwyżka operacyjna powinna być wystarczająca do obsługi zadłużenia planowanej na poziomie około 40 mln zł rocznie w latach 2010-2015".

 

Agencja podaje ponadto, że "rating może zostać podniesiony, jeśli Rybnik będzie utrzymywał dobre wyniki operacyjne, również po wyłączeniu dochodów o jednorazowym charakterze, oraz wskaźniki obsługi zadłużenia pozostaną na bezpiecznym poziomie. Rating może zostać obniżony, jeśli nadwyżka operacyjna nie będzie wystarczająca na obsługę zadłużenia, na skutek szybkiego wzrostu zadłużenia lub trwałego pogorszenia się wyników operacyjnych miasta".


Źródło: www.fitchpolska.com.pl
 

 Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2010-07-13

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Szczęście to łza, którą się otarło i uśmiech, który się wywołało...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt