Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Finał epokowej inwestycji w Rybniku


Unijny projekt budowy kanalizacji w Rybniku pod względem technicznym dobiegł końca. W czwartek, 22 lipca, na terenie pompowni PG-3 w dzielnicy Gotartowice  uroczyście zakończono ostatni kontrakt wchodzący w zakres projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”, realizowanego w latach 2001-2010.Projekt obejmował swoim zasięgiem 17 dzielnic Rybnika (Golejów, Zamysłów, Kamień, Orzepowice, Zebrzydowice, Paruszowiec-Piaski, Niedobczyce, Niewiadom, Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowice Stare, Radziejów, Popielów, Chwałowice, Meksyk, Rybnicka Kuźnia i Ochojec) oraz dwie sąsiednie gminy Gaszowice i Jejkowice.

Zakres prac realizowanych w ramach Projektu obejmował budowę 546 km kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym oraz 68 przepompowni ścieków.kanalizacja
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonalli prezydent Rybnika Adam Fudali, szefowie dzielnic: Gotartowice Leszek Kuśka i Boguszowice Stare Jan Mura oraz prezes Hydrobudowy Polska, Edward Kasprzak. Fot. L. Tyl

   

Głównym zamierzeniem projektu była poprawa środowiska naturalnego poprzez:

 • budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta Rybnika do tej pory jej nie posiadających oraz w gminach Gaszowice i Jejkowice,
 • uporządkowanie systemu transportu ścieków w dzielnicach Miasta posiadających sieć kanalizacyjną,
 • zmniejszenia ilości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska,
 • likwidację starych, lokalnych oczyszczalni ścieków (z wyjątkiem oczyszczalni w Boguszowicach).

 

 Realizacja Projektu pozwoli osiągnąć m.in.:

 • redukcję ilości odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń, a w efekcie poprawę jakości wód w rzekach i Zbiorniku Rybnickim,
 • uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin poprzez odprowadzenie ścieków do systemu odbioru i oczyszczania przy jednoczesnym ograniczeniu ilości wód deszczowych i infiltracyjnych dopływających do oczyszczalni,
 • poprawę warunków sanitarnych i podniesienie standardu życia mieszkańców,
 • spełnienie wymagań prawa polskiego i Unii Europejskiej,
 • podniesienie atrakcyjności terenów dla inwestorów.

kanalizacja
Fot. L. Tyl

   

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w liczbach:

 • Wartość Projektu (po rozliczeniu większości kontraktów): 146.504.644 EUR (pierwotnie zakładano 127.047.000 EUR).
 • Koszty kwalifikowane Projektu: 111.440.000 EUR.
 • Wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności: 71.321.600 EUR.
 • Udział Funduszu Spójności w kosztach kwalifikowanych: 64%.
 • Data rozpoczęcia Projektu wg Decyzji KE: 13.12.2001 r.
 • Data zakończenia Projektu wg Zmienionej Decyzji KE: 31.12.2010 (pierwotnie zakładano 31.12.2006 r.)
 • Ilość dzielnic Rybnika objętych Projektem: 17.
 • Ilość gmin objętych Projektem: 3 (Rybnik, Gaszowice i Jejkowice).
 • Ilość kanalizacji wybudowanej w ramach Projektu: 546 km (pierwotnie zakładano 622,5 km).
 • Dzielnica, w której wybudowano najwięcej kanalizacji: Niedobczyce- 51,6 km.
 • Ilość pompowni ścieków wybudowanych w ramach Projektu: 68 szt. (pierwotnie zakładano 57 szt.).
 • Dzielnica, w której wybudowano najwięcej pompowni ścieków: Radziejów- 7 szt.
 • Ilość posesji, które będą miały możliwość podłączenia do sieci: 11.424.
 • Dzielnica, w której umożliwiono przyłączenie do sieci największej liczby posesji: Niedobczyce- 1.116.
 • Ilość mieszkańców, którzy zostaną podłączeni do nowowybudowanej sieci: 39,8 tyś.
 • Koszt budowy kanalizacji przypadający na 1 mieszkańca Rybnika objętego zakresem Projektu: 3.700 EUR.
 • Ilość zawartych kontraktów na usługi wchodzących w kwalifikowany zakres Projektu: 9.
 • Ilość zawartych kontraktów na roboty wchodzących w kwalifikowanych zakres Projektu: 23.
 • Pierwszy podpisany kontrakt na roboty: Budowa kanalizacji w dzielnicach Golejów, Zamysłów i Kamień w Rybniku, 29.04.2003 r.
 • Najdroższy kontrakt podpisany w ramach Projektu: Budowa kanalizacji w dzielnicach Piaski-Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku- dokończenie robót rozliczony na kwotę 22.415.068 EUR netto.

 


kanalizacja
"Długość sieci kanalizacyjnej, której budowę właśnie zakończyliśmy, przypomina odległość między Zakopanem, a Sopotem..." mówił obrazowo prezydent Adam Fudali w trakcie uroczystości. Fot. L. Tyl

 

Warto dodać, że Rybnik uczestniczy również w pilotażowym programie realizowanym przy wsparciu UE, autorstwa European Water Partnership (EWP, Belgia) oraz Głównego Instytutu Górnictwa (GIG, Polska) oferującego możliwość pozyskania zintegrowanego rozwiązania w dziedzinie zrównoważonej gospodarki wodnej w obszarach miejskich. Przez zrównoważoną gospodarkę rozumie się: zarządzanie dostawą wody pitnej, odprowadzaniem ścieków i procesem ich oczyszczania, ciekami wodnymi, odprowadzaniem wód opadowych, dorzeczami rzek i systemem spływu rzek do mórz.

 

Celem projektu jest ocena, przygotowanie oraz wdrożenie w obszarach miejskich pilotażowych badań w zakresie określenia zasad, kryteriów i standardów jakim powinny odpowiadać miasta w Europie pod względem zarządzania gospodarką wodną z uwzględnieniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.

 

W programie, obok Rybnika, uczestniczą również następujące miasta:

-         Bremen – Niemcy,
-         Utrecht - Holandia,
-         Leuwaarden - Belgia,
-         Civat, Vinoros - Hiszpania,
-         Arad - Rumunia.

Powyższe miasta wypracują standardy zarządzania wszystkimi aspektami gospodarki wodnej, które to w II etapie realizacji projektu zostaną rozpowszechnione w kolejnych miastach i państwach członkowskich UE jako obowiązujący model.

 


 


 Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

  .
Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2010-07-22

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska.
(J. Piłsudski)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt