Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

20 lat w 30 sekund


Prezydent Rybnika Adam Fudali zaprasza do udziału w konkursie pod hasłem „Rybnik się zmienia - 20 lat samorządności”. Czekają atrakcyjne nagrody.Konkurs adresowany jest do tych wszystkich, którzy poprzez swoją kreatywność i pomysłowość, chcieliby pokazać swoje spojrzenie na zmiany, jakie zaszły w naszym mieście w ciągu ostatnich 20 lat.
 
Jak zmieścić 20 lat w 30 sekundach filmu lub prezentacji? Wszystkich, którzy zechcą się zmierzyć z tym wyzwaniem, zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, a następnie puszczenia w ruch swojej fantazji i talentu.
 
Na prace czekamy do 30 września.

 

 

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Rybnika oraz Dom Kultury Chwałowice.
 2. Celem konkursu jest zainteresowanie twórców i odbiorców tematyką dotyczącą Miasta Rybnika i przemian jakie w nim zaszły przez ostatnie 20 lat. Chcemy poprzez krótkie filmy lub prezentacje pokazać jak zmieniała się architektura, jak  przeobrażało się nasze najbliższe otoczenie i jak zmienialiśmy się my - Rybniczanie. Chodzi nam o nowe spojrzenie na to, co nas otacza – chcemy, by autorzy pokazali nam i wszystkim dookoła, jak Rybnik się zmienia, jaki jest piękny, ciekawy, wart obejrzenia, a w szczególności:
  - ukazanie atrakcyjności Rybnika,
  - zaprezentowanie w ciekawej, artystycznej formie zmian jakie zaszły w mieście
  w ciągu ostatnich 20 lat,
  - zainteresowanie twórców i odbiorców tematyką dotyczącą tego co nas otacza,
  -  rozwijanie wyobraźni i umiejętności artystycznych mieszkańców,
  - kształtowanie postawy otwartości w wypowiedzi artystycznej, 
  - uwrażliwienie na sztukę,
  - prezentacja tematu za pomocą – multimedialnych środków wyrazu artystycznego.
  A wszystko to w nowej, atrakcyjnej formie spotu filmowego/prezentacji multimedialnej. Technika wykonania jest dowolna (z zastrzeżeniem wymagań technicznych opisanych
  w pkt. 4c) – może to być np. pokaz slajdów, animacja lub film nakręcony kamerą.
 3. Uczestnictwo:
  a) konkurs adresowany jest do wszystkich - zarówno amatorów jak i profesjonalistów;
  b) nie ma ograniczeń wiekowych - jednak niepełnoletni uczestnicy muszą dołączyć do zgłoszenia zgodę opiekuna prawnego;
  c) uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne;
  d) do konkursu dopuszcza się wyłącznie prace, do których zgłaszający posiada prawa autorskie i majątkowe;
 4. Warunki konkursu:
  a) każdy autor może zgłosić 1 pracę o maksymalnej długości 30 sekund;
  b) prezentacja może być ilustrowana dźwiękiem, jednak przekaz musi być czytelny również bez dźwięku;
  c) prace muszą być dostarczone na płytach CD lub DVD w rozdzielczości 720p (1280x720) lub 1080p (1920x1080) w formacie MPEG-2 lub MPEG-4;
  d) autor zobowiązany jest do dołączenia czytelnie wypełnionej Karty Zgłoszenia załączonej do regulaminu;
  e) płyta z pracą konkursową musi być opisana imieniem i nazwiskiem autora;
  f) prace nie spełniające wymogów formalnych nie zostaną zakwalifikowane do oceny jury;
 5. Nagrody:
  - W konkursie przyznane zostaną dwie nagrody: główna o wartości 3 000,00 PLN oraz nagroda internautów o wartości 1 000,00 PLN;
  - wszystkie prace spełniające warunki konkursu zostaną opublikowane na kanale miejskim w serwisie YouTube www.youtube.com/rybnikeu, 4 października 2010 r.;
  - nagroda internautów zostanie przyznana pracy, który uzyska najwięcej pozytywnych oceń w serwisie YouTube. Głosowanie odbędzie się w okresie 4-10 października 2010 r.;
  - o przyznaniu nagród decyduje Jury, które w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o innym ich podziale;
  - decyzje Jury konkursu są ostateczne i nieodwołalne;
  - wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe materiały promocyjne Miasta.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania nadesłanych prac na stronach internetowych, w mediach i publikacjach związanych z konkursem oraz we wszelkich niekomercyjnych materiałach promocyjnych organizatorów. Nadesłanie pracy na konkurs wraz z kartą zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich i majątkowych do nadesłanej pracy, wymaganych zgód osób trzecich, uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na udzieleniem bezpłatnej wieczystej licencji na używanie prac na wszelkich polach eksploatacji, w niekomercyjnych materiałach organizatorów konkursu, a także zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z niniejszym konkursem, oraz z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich przez uczestników konkursu.
 7. Termin składania  prac: prace należy dostarczyć lub przesłać do:
  Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika,
  ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,
  w terminie do 30 września 2010 roku do godz. 15.30
  (liczy się data dostarczenia pracy do Urzędu)

  z dopiskiem Konkurs „Rybnik się zmienia - 20 lat samorządności”.
 8. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.
 9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15 października 2010.
 10. Prace nie będą zwracane.
 11. Dodatkowych informacji udziela Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika, tel.: 32 43 92 338, e-mail: promocja@um.rybnik.pl.


Karta zgłoszenia
DOC (46 KB)

Oświadczenie opiekuna
DOC (38 KB)

Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2010-09-01

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Obelgi - to argumenty tych, którzy nie mają argumentów.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt