Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 29 września, o godz. 16.00 w sali 108 Urzędu Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Zmiany w uchwale budżetowej Miasta Rybnika na 2010 rok.
 5. Tryb udzielania dotacji z budżetu Miasta Rybnika podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Rybnika innych niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
 6. Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 7. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 13 Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
 8. Zmiana statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
 9. Zaopiniowanie Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku – Niewiadomiu.
 10. Udzielenie dotacji na realizację programu zdrowotnego.
 11. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika
 12. Zmiany uchwały Nr 739/LII/2010 z dnia 23 czerwca  2010 r. w sprawie przekształcenia oświatowych zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
 13. Nadanie nazwy skrzyżowaniu typu rondo (rondo zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic Sybiraków, Żorska, Powstańców Śląskich):
  a. „Rondo Śląskie”,
  b. „Rondo Powstańców Śląskich”.
 14. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do PWiK Sp. z o.o. w Rybniku oraz objęcie nowo powstałych udziałów (urządzenia i sieci kanalizacji sanitarnej  w dzielnicach : Ligota - Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowice Stare).
 15. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do PWiK Sp. z o.o. w Rybniku oraz objęcie nowo powstałych udziałów (kolektor "A").
 16. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do PWiK Sp. z o.o. w Rybniku oraz objęcie nowo powstałych udziałów (grunty pod przepompowniami  w dzielnicach : Ligota - Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowice Stare).
 17. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do PWiK Sp. z o.o. w Rybniku oraz objęcie nowo powstałych udziałów (grunty pod przepompowniami, urządzenia i sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach : Popielów, Radziejów, Meksyk, Rybnicka Kuźnia, Ochojec, Chwałowice, Paruszowiec Piaski).
 18. Zbycie, nabycie, przyjęcie darowizny, ustanowienie służebności gruntowej oraz wydzierżawienie nieruchomości.
 19. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy (ul. Kosmonautów 2/32) .
 20. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy (ul. Lompy 17A/7).
 21. Udzielenie dotacji z budżetu miasta Rybnik na rok 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
  ( drewniany kościół w Wielopolu).
 22. Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnik na rok 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy (kościół ewangelicki).
 23. Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rybnik na rok 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy (drewniany kościół w Ligocie- Ligockiej Kuźni).
 24. Wyrażenie poparcia dla działalności Stowarzyszenia Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska.
 25. Przyjęcie „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika”.
 26. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego w 2010 roku.
 27. Rozpatrzenie skarg i wniosków.
 28. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 29. Zakończenie sesji.

 Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2010-09-22

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Człowiek się nie zmienia, tylko czasem daje się poznać z innej strony.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt