Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Dotacje na inwestycje ekologiczne


Od 17 marca można składać wnioski na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć ekologicznych realizowanych m.in. przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i inne osoby prawne.Dofinansowaniu podlegają m.in. następujące inwestycje:

  • modernizacja lub wymiana źródła ciepła,
  • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach pozbawionych technicznej możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,
  • wykorzystanie źródła energii odnawialnej do ogrzewania pomieszczeń lub wody,
  • demontaż, transport do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych. 

 

Szczegółowe informacje znajdują się w następujących dokumentach:

  • Uchwała nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska - ZOBACZ
  • Zarządzenie nr 85/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie: powołania Komisji dla rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w formie  dotacji kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska i ustalenia regulaminu jej postępowania - ZOBACZ
  • Zarządzenie nr 40/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie: ustalenia kwot dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji ekologicznych - ZOBACZ

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Referat Ochrony Środowiska Wydziału Ekologii (ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój nr 012) tel. 32 43-92-012 (w przypadku inwestycji polegających na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń lub wykorzystaniu źródła energii odnawialnej do ogrzewania pomieszczeń lub wody);
  • Referat Ochrony Środowiska Wydziału Ekologii (ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój nr 013) tel. 32 43-92-033 (w przypadku inwestycji polegających na ochronie wód i powierzchni ziemi przed imisją ścieków sanitarnych);
  • Wydział Gospodarki Komunalnej (ul. Zamkowa 5, parter, pokój nr 03) tel. 32 43-92-088 (w przypadku inwestycji związanych z gospodarką odpadami – np. usuwanie azbestu).

 Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2011-03-15

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Każdy jest kowalem swego losu. Najczęściej niewykwalifikowanym.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt