Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 30 marca, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Przedstawienie informacji z działalności policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży na terenie Miasta Rybnika w 2010 roku oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika.
 5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok.
 6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 7. Przyjęcie „ Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dla Miasta Rybnika na lata 2011 – 2015.”
 8. Przyjęcie Programu Aktywności Lokalnej „ Czas na zmiany” dla Miasta Rybnika na lata 2011 – 2013.
 9. Wprowadzenie zmian w Statucie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 349/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r.
 10. Określenie zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2011.
 11. Zaopiniowanie wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku ze środków Funduszu Pracy, pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 12. Zmiana Uchwały Nr 16/III/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.”
 13. Zmiana Uchwały Nr 32/VI/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Marii Curie Skłodowskiej w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145 oraz likwidacji jednostki budżetowej – Zespołu Szkół nr 4 im. Marii Curie – Skłodowskiej.
 14. Określenie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
 15. Zmiana Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
 16. Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta Rybnika.
 17. Zmiana Uchwały Nr 232/XVI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika.
 18. Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „BEST – EKO” sp. z o.o. na lata 2011 – 2015. 
 19. Uchwalenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika dla określonych terenów.
 20. Przystąpienie do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika dla określonych terenów.
 21. Zniesienie współwłasności, zbycie, przyjęcie darowizny oraz wydzierżawienie nieruchomości.
 22.  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy:
  a) Regina i Zbigniew Matochniejczuk,
  b) Urszula Banasiewicz,
  c) Radosław Mikołajczyk.
 23. Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań:
  a) "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku, przy ul. Świerklańskiej 42",
  b) "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 25",
  c) "Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 12 w Rybniku",
  d) "Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku."
 24. Przedmiot działania stałych Komisji Rady Miasta.
 25. Rozpatrzenie skarg i wniosków.
 26. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 27. Zakończenie sesji.

Projekty uchwał dostępne są TUTAJPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2011-03-24

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Nie szukaj kogoś z kim możesz być, lecz kogoś bez którego nie możesz żyć.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt