Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Bilety na koncert za aranżację utworu


Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym wygrać można bilety pod scenę na koncert Bryana Adamsa, który odbędzie się 13 czerwca br. w Rybniku. Wystarczy najlepiej zaprezentować wybrany utwór (lub jego fragment)kanadyjskiego artysty we własnej aranżacji.



To z pewnością konkurs dla kreatywnych oraz szansa na puszczenie wodzy fantazji i zaprezentowanie talentu. Zaletą zabawy jest całkowita dowolność w zakresie sposobu przedstawienia wybranego utworu Bryana Adamsa we własnej aranżacji. Liczy się pomysłowość i sposób nadania konceptowi konkretnego kształtu. Efekty swojej pracy można zarejestrować w dowolnej technice wideo i dowolnym sprzętem (kamera, telefon komórkowy itp.). Prace, które zamieszczone zostaną na kanale miasta w serwisie YouTube (www.youtube.com/rybnikeu) ocenią członkowie jury oraz internauci. Muszą one zostać dostarczone na płytach CD lub DVD, nagranych zgodnie z ogólnymi wytycznymi serwisu YouTube

 

Na konkursowe prace czekamy do 19 maja. Wszystkich, którzy zechcą się zmierzyć z wyzwaniem, zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.


Regulamin konkursu na najciekawszą aranżację utworu Bryana Adamsa

 

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika.

 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie najciekawszej aranżacji utworu lub fragmentu utworu Bryana Adamsa. Aranżacja powinna w dowolny sposób łączyć się z Rybnikiem.

 

3. Cele konkursu: dobra zabawa, ukazanie atrakcyjności Rybnika jako miejsca kojarzonego z organizacją imprez z udziałem światowej gwiazdy, rozwijanie zainteresowania twórczością artysty występującego w Rybniku (Bryan Adams), rozwijanie wyobraźni i umiejętności artystycznych, kształtowanie postawy otwartości w wypowiedzi artystycznej.

 

4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Nie ma ograniczeń wiekowych, jednak niepełnoletni uczestnicy muszą dołączyć do zgłoszenia zgodę opiekuna prawnego.

 

5. Prace (czyli wybrany utwór <lub fragment utworu> Bryana Adamsa we własnej aranżacji), mogą zostać wykonane w dowolnej technice wideo i dowolnym sprzętem (kamera, telefon komórkowy itp.). Prace muszą zostać dostarczone na płytach CD lub DVD, nagranych zgodnie z ogólnymi wytycznymi serwisu YouTube

 

6. Każdy autor może zgłosić na konkurs dowolną ilość prac. Płyta z pracą konkursową musi być opisana imieniem i nazwiskiem autora. Autor zobowiązany jest do dołączenia czytelnie wypełnionej Karty Zgłoszenia załączonej do regulaminu. Prace niespełniające wymogów formalnych nie zostaną zakwalifikowane do oceny jury.

 

7. Prace należy dostarczyć lub przesłać do: Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik) w terminie do 19 maja 2011 roku do godz. 18.00 (liczy się data dostarczenia pracy do urzędu) z dopiskiem „Bryan Adams”.

 

8. Ocena prac przebiegać będzie dwutorowo:

a) prace oceni komisja konkursowa, biorąc pod uwagę następujące kryteria: wykonanie muzyczne, aranżacja, charakteryzacja występujących postaci, pomysłowość, identyfikacja z Rybnikiem oraz ogólne wrażenie. Prace zawierające treści sprzeczne z prawem lub dobrym obyczajem nie zostaną dopuszczone do konkursu. Decyzja Komisji w sprawie wyboru zwycięskiej pracy jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. W uzasadnionym przypadku komisja zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy lub innego, niż podano w regulaminie, podziału nagród.

b)prace ocenią internauci, głosując na przedstawione propozycje na kanale miasta w serwisie YouTube (www.youtube.com/rybnikeu). Głosowanie odbędzie się w okresie 20-29 maja br.

 

9. Komisja konkursowa przyzna nagrodę główną, którą stanowią 4 bilety na koncert Bryana Adamsa w Rybniku 13 czerwca br. (płyta stadionu – sektor A pod sceną). Nagroda internautów zostanie przyznana autorowi/autorom pracy, która uzyska najwięcej pozytywnych ocen na kanale miasta w serwisie YouTube (www.youtube.com/rybnikeu). Stanowią ją 2 bilety na koncert Bryana Adamsa w Rybniku 13 czerwca br. (płyta stadionu – sektor A pod sceną). Dla każdego uczestnika konkursu przewidziano nagrodę pocieszenia.

 

10. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 31 maja br. Informacje o wynikach konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora: www.rybnik.eu

 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania nadesłanych prac na stronach internetowych, w mediach i publikacjach związanych z konkursem oraz we wszelkich niekomercyjnych materiałach promocyjnych organizatorów. Nadesłanie pracy na konkurs wraz z kartą zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich i majątkowych do nadesłanej pracy, wymaganych zgód osób trzecich, uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na udzielenie bezpłatnej licencji na używanie prac na wszelkich polach eksploatacji, w niekomercyjnych materiałach organizatorów konkursu, a także zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z niniejszym konkursem, oraz z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich przez uczestników konkursu. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

 

12. Dodatkowych informacji udziela Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika, tel.: 32 43 92 338, e-mail: promocja@um.rybnik.pl. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Wydziale Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika.

 

 

 

 



Karta zgłoszenia
DOC (55 KB)

Oświadczenie opiekuna
DOC (49 KB)





Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.com



Data dodania: 2011-04-29

powrót



   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Szczęście człowieka przywiązane jest nie do jego siły lub wielkości, lecz do jego charakteru.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt