Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Dofinansowania dla rybnickich projektów


Przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania w Kamieniu na rondo oraz opracowanie mapy akustycznej miasta to przedsięwzięcia, które decyzją Zarządu Województwa Śląskiego uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.Projekt pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ulic Willowej, Szewczyka i Bieli w Rybniku na rondo” realizowany był w 2010 roku. Wniosek złożono w ramach Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

W ramach inwestycji w Kamieniu wybudowano rondo o średnicy zewnętrznej 26 m, przebudowano w niezbędnym zakresie drogi wlotowe, wykonano odwodnienie ronda (260 m kanalizacji deszczowej), zamontowano oświetlenie ronda (11 punktów oświetleniowych) oraz wybudowano 2 zatoki autobusowe oraz chodniki na długości 308 m. Realizacja zadania kosztowała ponad milion złotych, z czego 85% zostanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Budowa ronda w Kamieniu.
Niebezpieczne skrzyżowanie ulic Willowa, Szewczyka, Bieli w dzielnicy Kamień przebudowano na rondo. Prace trwały w 2010 roku. Inwestycja zostanie w 85% dofinansowana z Unii Europejskiej. Fot. L. Tyl.

 

 

Dofinansowanie otrzyma także projekt, który będzie dopiero realizowany. Mowa o zadaniu „Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej”. Wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia został złożony w ramach Działania 5.4 Zarządzanie środowiskiem, Priorytet V Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Komisja Oceny Projektów, stanowiąca zespół ekspertów z dziedziny zarządzania środowiskiem i dziedzictwa przyrodniczego, bardzo wysoko oceniła rybnicki projekt, przyznając mu prawie 85% maksymalnej ilości możliwych do zdobycia punktów.


Wspomniana mapa opracowana będzie w formie ogólnodostępnego, kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska akustycznego na terenie objętym granicami administracyjnymi Rybnika. Będzie ona stanowić podstawowe źródło danych wykorzystywanych dla celów:

 • informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem
 • opracowania danych dla Państwowego Monitoringu Środowiska
 • tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem.

W ramach zaplanowanych prac związanych z realizacją projektu przewidziano następujące działania:

 1. Pozyskanie danych akustycznych i nieakustycznych, w ramach których zostaną przeprowadzone pomiary hałasu drogowego, kolejowego i przemysłowego na terenie Rybnika
 2. Przygotowanie warstw tematycznych do opracowania modelu symulacyjnego (geometryczno-akustycznego) terenu objętego mapą
 3. Opracowanie modelu symulacyjnego, wykonanie pomiarów kalibracyjnych hałasu w środowisku oraz walidacja opracowanego modelu
 4. Wykonanie graficznej części mapy akustycznej
 5. Wykonanie opisowej części mapy akustycznej
 6. Opracowanie systemu aktualizacji mapy akustycznej
 7. Integracja mapy akustycznej z Rybnickim Systemem Informacji Przestrzennej
 8. Wdrożenie, weryfikacja i ewentualna korekta procedur użytkowania i aktualizacji mapy akustycznej, testowanie systemu mapy akustycznej

Rozstrzygnięto już przetarg na realizację przedsięwzięcia. Przewidywany termin zakończenia projektu to połowa maja 2012 r. Koszty inwestycyjne realizacji projektu w 85 % będą pokryte środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2011-05-17

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Ludziom przydałby się czasem dzień wolny od życia...
(Św. Augustyn)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt