Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Miliony na drogi


W piątek, 17 czerwca, w rybnickim magistracie podpisano umowę na dofinansowanie zadań związanych z przebudową układu komunikacyjnego miasta.Podpisana umowa jest rezultatem decyzji ministra finansów z 24 maja br., zgodnie z którą na finansowanie wnioskowanego przez Rybnik zadania pn. „Usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej i lotniczej” przewidziane zostały środki z rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości nie przekraczającej 24 369 105,00 zł.

 

Dokument sygnowali prezydent Rybnika, Adam Fudali oraz dyrektor wydziału zarządzania funduszami europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dorota Wójtowicz.


Powyższa kwota, zaakceptowana także przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – stąd obecność na spotkaniu wiceministra w MRR, Adama Zdziebły – pozwoli na sfinansowanie 50% wartości kilku elementów układu transportowego na terenie Rybnika (druga połowa finansowana będzie z budżetu miasta).
 Podpisanie umowy
W obecności wiceministra Adama Zdziebły, umowę podpisali: prezydent Rybnika, Adam Fudali oraz dyrektor wydziału zarządzania funduszami europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dorota Wójtowicz. Fot. L. Tyl

  

   

Część pierwsza zadania o wartości kosztorysowej 45 738 210,00 zł nosi nazwę „Przebudowa i budowa układu drogowego w Mieście Rybnik w kontekście autostrad A1 i A4”. W ramach tej części projektu przewidziano do realizacji 5 zadań na kluczowych odcinkach układu drogowego Rybnika w kontekście jego dostosowania do powstałej sieci autostrad:

 • Modernizacja ul. Raciborskiej w ciągu DW 935 na odcinku 1,98 km, tj. od przebudowanego wiaduktu do miejsca zakończenia/rozpoczęcia inwestycji prowadzonej w latach 2010-2011. W tej chwili trwają procedury związane z przygotowaniem postępowania przetargowego. Prawdopodobnie do końca czerwca przetarg będzie możliwy do ogłoszenia, by w połowie lipca wyłonić wykonawcę. Z uwagi na bardzo krótkie okresy wydatkowania środków finansowych na realizację zadania, brana jest pod uwagę możliwość częściowego wyłączenia z ruchu ul. Raciborskiej na czas prowadzenia najintensywniejszych robot na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania z ul. Graniczną/Gruntową. Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej, korytowanie elementów podbudowy, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni, wykonanie zbiorników retencyjnych (zbierających wodę deszczową), budowa oświetlenia, przebudowa skrzyżowań z ul. Gruntową i Graniczną (pojawią się pasy lewoskrętu), budowa chodników. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim – ostateczny termin realizacji inwestycji to druga połowa 2012 r.
   
 • Budowa łącznika ul. Tkoczów z ul. Małachowskiego o długości 2,079 km – zadanie jest na etapie przygotowywania postępowania przetargowego. Trwają prace związane z przejęciem dokumentacji technicznej, wykonanej na zlecenie Kompanii Węglowej. Ta inwestycja jest już w części wykonana – KWK Jankowice wykonała elementy podbudowy części drogi, jednak zdecydowana większość inwestycji musi zostać wykonana od podstaw. Realizacja tego zadania jest przewidziana na dwa lata. Zakończenie inwestycji przewidziano na sierpień/wrzesień 2012 r.
    
 • Przebudowa ul. Budowlanych na długości 0,83 km, tj. na odcinku od ronda Mazamet do skrzyżowania z obwodnicą północną – zadanie jest już realizowane przez wyłonioną w przetargu firmę Strabag Sp. z o.o. Ze względów logistycznych całość zadania podzielono na etapy. Do chwili obecnej na odcinku od budowanego aktualnie ronda na obwodnicy północnej w rejonie stacji paliw do skrzyżowania z ul. Kominka (z wyłączeniem skrzyżowania) dokonano rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej. Wykonawca jest w trakcie rozbiórki starej podbudowy drogi, następnie sukcesywnie będzie odtwarzana nawierzchnia. W następnym etapie zaplanowano przebudowę wspominanego skrzyżowania wraz z odcinkiem ul. Kominka (ul. Kominka nie jest objęta dofinansowaniem, będzie finansowana w 100% z budżetu miasta). Kolejna część zadania polegać będzie na przebudowie ul. Budowlanych od ul. Kominka do ronda Mazamet. Całe zadanie musi zostać zakończone w terminie do czterech miesięcy od podpisania umowy, czyli do połowy października. Więcej na temat tej inwestycji TUTAJ
    
 • Przebudowa odcinka ul. Podmiejskiej na długości 0,67 km, tj. od skrzyżowania z ul. Gliwicką do wysokości WORD wraz z budową rond na skrzyżowaniu ul. Podmiejska-Gliwicka oraz Podmiejska-Ekonomiczna – trwa przygotowywanie przetargu na realizację zadania. Zakres inwestycji obejmuje demontaż istniejącej nawierzchni, wymianę podbudowy i odtworzenie nawierzchni. Z uwagi na charakter drogi – sąsiedztwo z Katowicką Specjalna Strefą Ekonomiczną i Elektrownią Rybnik – parametry techniczne są wymagające. Dodatkowo grunty tam występujące mają słabą nośność. Zostanie więc zabudowane dodatkowe wzmocnienie, dzięki któremu zostanie zapewniona stabilność na wysokim poziomie. Ze względu na realizowaną obecnie inwestycję związaną z przebudową wiaduktu na ul. Gliwickiej w ciągu DK 78, jest to zdanie dwuletnie. W br. wykonane zostaną roboty, które nie będą kolidowały z przebudową wiaduktu.
   
 • Przebudowa ul. Niepodległości na długości 0,599 km, tj. od skrzyżowania z ul. Niemcewicza do posesji nr 110 – przetarg na realizację tego zadania został rozstrzygnięty, wykonawca - WPRInż Asfalty S.A. zadanie już realizuje z terminem zakończenia na 15 lipca. Zakres robót obejmuje: pełne korytowanie, wymianę podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej i wykonanie oznakowania poziomego.

Pierwsza część projektu (5 opisanych wyżej zadań) ogółem przewiduje modernizację 4,097 km oraz budowę 2 km dróg na terenie Rybnika. Realizacja zadań dwuletnich zakłada wydatkowanie dotacji w roku bieżącym, a w roku przyszłym pokrywanie kosztów z budżetu miasta.

 

 

Część druga zadania, o charakterze nie inwestycyjnym, a projektowym, o wartości kosztorysowej 3 000 000,00 zł nosi nazwę „Wykonanie dokumentacji technicznej dla Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna – odcinek przebiegający przez Miasto Rybnik”. W ramach tego zadania przewidziano: zaprojektowanie drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dokonanie niezbędnych przepisami prawa uzgodnień, wykonanie podziałów geodezyjnych niezbędnych do realizacji zaprojektowanego zamierzenia inwestycyjnego, uzyskanie decyzji administracyjnych w zakresie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej (na odcinku od granicy z miastem Żory do węzła drogowego z ul. Wodzisławską – wraz z węzłem). Obecnie trwają procedury przetargowe – do końca miesiąca powinno nastąpić podpisanie umowy z potencjalnym wykonawcą, który w pierwszym etapie wykona mapy oraz docelowo przedstawi projektowe koncepcje przebiegu drogi,, z różnymi jej wariantami, by można było uruchomić postępowanie środowiskowe, niezbędne dla uzyskania pozwoleń na realizacje inwestycji. Połowa zadania zostanie wykonana w tym roku, w przyszłym powstaną projekty budowlane i wykonawcze.

 

Łączna wartość obu zadań to 48 738 210,00 zł.

 


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2011-06-17

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Kto sądzi, iż zdoła się obejść bez całego świata, myli się bardzo; ale kto sądzi, że świat nie może się obejść bez niego, myli się jeszcze bardziej.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt