Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Wykonanie budżetu miasta w I półroczu


Obecna sytuacja finansowa Rybnika jest stabilna (głównie dzięki wypracowanej w poprzednich latach nadwyżce operacyjnej) i w bieżącym roku nie ulegnie pogorszeniu.Jednakże ogólnoświatowy kryzys, recesja gospodarcza, zamieszanie na rynkach finansowych  i rosnący dług publiczny (który Minister Finansów próbuje ograniczyć kosztem samorządów) powodują, że niezależność i samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego są ograniczane. Nie są podejmowane przez stronę rządową inicjatywy legislacyjne zmierzające do zwiększenia bazy dochodowej samorządów; wprost przeciwnie – na samorządy nakładane są kolejne kosztowne zadania (przykładem zmiana w organizacji opieki zastępczej nad dzieckiem). Ponadto muszą one ponosić konsekwencje błędów legislacyjnych (zwroty opłaty za karty pojazdu; korekty finansowe będące konsekwencją błędnej interpretacji przez beneficjentów przepisów prawa przy realizacji projektów unijnych z powodu niedostosowania polskiego prawa zamówień publicznych do prawa wspólnotowego), nie otrzymując żadnej  rekompensaty z budżetu państwa.

 

Miasto weszło w rok 2011 z zadłużeniem w wysokości 187.302.532 zł.

W trakcie pierwszego półrocza zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW na instalację kolektorów słonecznych w budynkach indywidualnych w kwocie 300.000 zł. Spłacono raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 34.100.340 zł, w tym prefinansowanie salda końcowego pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 28.359.608 zł.

 

Ogółem zadłużenie Miasta zmalało per saldo o 33.558.102 zł i na koniec pierwszego półrocza wynosiło 153.744.430 zł, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 82 mln zł, pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW (43.370.813 zł) oraz z tytułu pożyczki płatniczej z NFOŚiGW na prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS (28.373.617 zł).
W pierwszym półroczu 2011 roku był również do dyspozycji kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 10 mln zł, z którego jednak nie korzystano. Poniesione koszty obsługi w kwocie 465 zł dotyczyły kredytu z 2010 roku.
Ogółem koszty obsługi długu wyniosły 1.083 tys. zł, tj. 15,2 % planu rocznego.
Czasowo wolne środki pieniężne korzystnie lokowano na rachunkach terminowych, z których uzyskano odsetki w kwocie netto 2.237 tys. zł.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2011-08-23

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy.
(Seneka)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt