Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 26 października, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Informacja nt. funkcjonowania Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku.
 5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok.
 6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 7.  Przyjęcie Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
 8. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok.
 9. Utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą „Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku”.
 10. Nadanie statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku”.
 11. Wyrażenie zgody na przystąpienie Miasta Rybnika i wskazanych placówek oświatowych do projektu systemowego „Mam zawód, mam pracę w regionie” realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 12. Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta Rybnika.
 13. Zmiana regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika.
 14. Dodatkowe oznaczenia taksówek osobowych.
 15. Przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Rybnika.
 16. Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 17. Zbycie i wydzierżawienie nieruchomości.
 18. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy:
  a) obręb Ligota,
  b) obręb Orzepowice.
 19. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do PWiK Sp. z o.o. w Rybniku oraz objęcie nowo powstałych udziałów.
 20. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 21. Zakończenie sesji.

Projekty uchwał dostępne są TUTAJ Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2011-10-21

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Żal wystarcza sam sobie, ale aby osiągnąć prawdziwą radość, trzeba ją z kimś podzielić.
(M. Twain)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt