Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Dotacje przyznane


2 lutego br. Prezydent Miasta Rybnika przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Dotacje dotyczą ogłoszonych w dniu 14 grudnia 2011 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku, w obszarach:

  1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  2. ochrona i promocja zdrowia
  3. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  5. kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  6. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  7. turystyka i krajoznawstwo
  8. ratownictwo i ochrona ludności,
  9. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  10. promocja i organizacja wolontariatu

Wyniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (ZOBACZ).Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2012-02-03

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Żal wystarcza sam sobie, ale aby osiągnąć prawdziwą radość, trzeba ją z kimś podzielić.
(M. Twain)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt