Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Dyskusja o gospodarce odpadami


W czwartek, 9 lutego, w rybnickim urzędzie miasta odbyło się spotkanie o charakterze informacyjno-konsultacyjnym poświęcone zmianom zasad w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.W spotkaniu udział wzięli samorządowcy oraz radni z miast i gmin naszego subregionu, którym przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, Bogdan Pasko, zaprezentował obowiązki wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Jak podkreślał prelegent, zgodnie z dokumentem to gminy przejmą odpowiedzialność za wszystkie wytworzone na ich terenie odpady komunalne.Spotkanie w rybnickim magistracie w sprawie gospodarki odpadami
Przedstawiciele miasta Rybnika, z prezydentem, Adamem Fudalim na czele, z uwagą słuchali informacji na temat obowiązków gmin w związku ze zmianami zasad w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Fot. A. Kolenda.


Wprowadzone zmiany wynikają zaś z konieczności dostosowania polskiego prawa do dyrektyw Unii Europejskiej i wymuszają przede wszystkim ograniczenie masy odpadów komunalnych, rozwój selektywnej zbiórki odpadów oraz osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu.


Spotkanie w rybnickim magistracie w sprawie gospodarki odpadami
Ograniczenie ilości odpadów do składowania wymaga rozwoju metod mechaniczno-biologicznych oraz wprowadzenia termicznego przekształcania odpadów jako elementu kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych - podkreślał B. Pasko. Fot. A. Kolenda

 

W związku z nową ustawą gminy muszą objąć wszystkich właścicieli nieruchomości na swoim terenie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Muszą ustanowić obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej takie frakcje odpadów, jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji. Ustawa nakłada ponadto na gminę obowiązek tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców. Gminy muszą też nadzorować gospodarowanie odpadami, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W gestii gminy leży także ustalenie stawki i sposobu naliczania opłaty pobieranej od mieszkańców za odbieranie odpadów, a także tryb i częstotliwość jej wnoszenia.


Spotkanie w rybnickim magistracie w sprawie gospodarki odpadami
Zapisy ustawy budzą wiele obaw i wątpliwości ze strony samorządowców. Dla wielu z nich spotkanie w rybnickim magistracie było okazją do podzielenia się własnymi poglądami i obawami wynikającymi z realizacji przez gminy nowych zadań. Fot. A. Kolenda.

 

Ustawa daje gminom 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami. Jak podkreślał przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, gminy muszą podjąć współpracę w ramach regionów gospodarki odpadami komunalnymi celem prowadzenia wspólnej i kompleksowej gospodarki tymi odpadami.


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2012-02-09

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Cierpliwość - czekanie bez myślenia o czekaniu.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt