Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta Rybnika


W środę, 22 lutego, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika odbędzie się sesja Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok.
 5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 6. Zajęcie stanowiska w trosce o uszanowanie praw widzów Telewizji Trwam.
 7. Zmiana Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” przyjętego Uchwałą Nr 575/XLII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 września 2009 r.
 8. Zmiana Programu Aktywności Lokalnej „Moja dzielnica – moje miejsce” przyjętego Uchwałą Nr 715/XLIX/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2010 r.
 9. Zmiana Programu Aktywności Lokalnej „Czas na zmiany” przyjętego Uchwałą Nr 92/VIII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2011 r.
 10. Zamiar przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku.
 11. Zamiar przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.
 12. Zamiar przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.
 13. Zamiar przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku.
 14. Zamiar przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku.
 15. Nadanie imienia szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.
 16. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 17. Zaliczenie łącznika ulic: Budowlanych - Rudzka do kategorii dróg powiatowych.
 18. Nadanie nazwy drodze powiatowej stanowiącej łącznik ulic: Budowlanych – Rudzka.
 19. Nabycie, zbycie, oddanie w użytkowanie wieczyste, przyjęcie darowizny, ustanowienie służebności gruntowej oraz wydzierżawienie nieruchomości.
 20. Zmiana uchwały Nr 150/XI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego przy ul. Bolesława Chrobrego 39.
 21. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 4.
 22. Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań:
  a) "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 19",
  b) "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42".
 23. Rozpatrzenie skarg na:
  a) Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku,
  b) Prezydenta Miasta Rybnika.
 24. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 25. Zakończenie sesji

Projekty uchwał dostępne są TUTAJ.


 
Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2012-02-20

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Cierpliwość - czekanie bez myślenia o czekaniu.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt