Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Zaległości czynszowe do odpracowania


Wychodząc naprzeciw trudnym sytuacjom materialnym oraz życiowym mieszkańców naszego miasta, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przygotował dla najemców mieszkań gminnych propozycje rozwiązań mających na celu umożliwienie spłacenia gminie długu wynikającego z powodu nieterminowych opłat czynszowych.Wyborem najkorzystniejszej formy uregulowania długu czynszowego zajmie się specjalnie powołany do tego celu Zespół Mediacyjny, który będzie prowadził rozmowy oraz negocjacje z lokatorami posiadającymi zadłużenie. Sprawa każdego zainteresowanego najemcy rozpatrywana będzie indywidualnie i stosownie do jego sytuacji materialnej oraz życiowej.

 

Zespół Mediacyjny stworzyć ma alternatywę dla postępowania sądowego lub komorniczego, zaś prowadzone przez niego postępowanie mediacyjne będzie miało na celu próbę odzyskania wierzytelności na drodze polubownej. Proponowana przez Zespół Mediacyjny pomoc polegać będzie na wspólnym znalezieniu odpowiedniej formy spłaty długu wobec gminy.

 

Efektem zgodnych ustaleń stron może być:

  • zawarcie porozumienia o rozłożeniu na raty zadłużenia czynszowego;
  • zamiana dotychczas zajmowanego mieszkania na mniejsze lub tańsze w utrzymaniu;
  • możliwość odpracowania zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Rybnik.

Odpracowanie jest nową formą pomocy dla zadłużonych. Skorzystanie z niej możliwe będzie po udokumentowaniu trudnej sytuacji materialnej lub życiowej dłużnika, zaś granice świadczenia rzeczowego wyznaczać będzie zadłużenie lokatorów.

 

Opisywana forma pomocy dotyczyć będzie zarówno najemców jak i osób, którym wypowiedziano umowę najmu z powodu zaległości czynszowych. W toku postępowania mediacyjnego nastąpi ustalenie rodzajów czynności  wykonywanych w ramach świadczenia rzeczowego z uwzględnieniem możliwości czasowych oraz zdrowotnych osób zadłużonych. Przedmiotem świadczenia rzeczowego będą m.in. prace porządkowe takie jak odśnieżanie, grabienie, plewienie, sprzątanie strychów, piwnic, pomieszczeń po remontach czy też pomocnicze prace administracyjne polegające na doręczeniu korespondencji na terenie miasta. Stawka za świadczenie rzeczowe na rzecz gminy zależeć będzie od rodzaju wykonywanych czynności. Prace porządkowe wycenione są na 10 zł za godzinę, jednakże szczegółowy wykaz prac możliwych do wykonania w ramach świadczenia rzeczowego wraz z kalkulacją ich wartości zostanie ustalony z innymi jednostkami miasta zainteresowanymi tą formą pracy.

 

Możliwość spłaty zadłużenia w formie odpracowania nie ma żadnego wpływu na świadczenia przyznawane lokatorom w formie pomocy społecznej, zasiłków dla bezrobotnych czy dodatków mieszkaniowych.


Zmniejszenie zadłużenia zależeć będzie przede wszystkim od czasu przepracowanego na rzecz gminy i rzetelności wykonania powierzonych czynności. Jeżeli najemca nie przystąpi do wykonania świadczenia rzeczowego we wskazanym miejscu i czasie, pomimo dopełnienia wszelkich formalności związanych z możliwością odpracowania, umowa wygasa. Umowa o odpracowanie długu może być ponadto rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonania świadczenia.


 

Wobec osób, które nie wyrażą woli skorzystania z żadnej formy gminnej pomocy wychodzenia z długów czynszowych będą wyciągane bardziej restrykcyjne konsekwencje przewidziane w przepisach prawa.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2012-03-01

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Chciano za szczęściem rozesłać list gończy,
ale nikt nie potrafił podać rysopisu...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt