Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 28 marca, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Informacja na temat spółek z udziałem Miasta Rybnika za 2011 rok.
 5. Przedstawienie informacji z działalności policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży na terenie Miasta Rybnika w 2011 roku oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika.
 6. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok.
 7. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 8. Zaciągnięcie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna.
 9. Przyjęcie Programu Aktywności Lokalnej „Dzielnica z pomysłem” dla Miasta Rybnika na lata 2012-2013.
 10. Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Refabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2012.
 11. Zmiana uchwały nr 208/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół (...)
 12. Uchylenie dotychczasowego imienia Szkoły Podstawowej nr 29 funkcjonującej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku i nadania imienia placówkom oświatowym funkcjonującym w ramach tegoż zespołu.
 13. Zobowiązanie Prezydenta Miasta do podjęcia dalszych działań zmierzających do reorganizacji placówek oświatowych w mieście.
 14. Zbycie oraz wydzierżawienie nieruchomości.
 15. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej (ulica Krajobrazowa).
 16. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy miastami na prawach powiatu: Rybnik i Żory.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.
 18. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 19. Zmiany w statutach dzielnic:
  a) Paruszowiec-Piaski,
  b) Smolna,
  c) Śródmieście.
 20. Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
 21. Powołanie Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach w wyborach uzupełniających na kadencję 2012-2015.
 22. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 23. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 24. Zakończenie sesji.


Projekty uchwał dostępne są tutajPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2012-03-22

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Kiedy coś uparcie gaśnie - zaufaj iskierce nadziei.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt