Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja absolutoryjna


W środę, 23 maja, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2011 rok.
5. Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2011 rok.
6. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok.
7. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
8. Powołanie Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
9. Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika.
10. Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach oraz Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach.
11. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszary oznaczone symbolem MPZP 1.
12. Udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2012 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
13. Zbycie, nabycie, przyjęcie darowizny, ustanowienie służebności gruntowej oraz wydzierżawienie nieruchomości.
14. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
15. Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję 2012-2015.
a) Stanowisko Zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
b) Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) Wybory ławników.
16. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
17. Zakończenie sesji.

  

Projekty uchwał dostępne są TUTAJPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2012-05-17

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Ludziom przydałby się czasem dzień wolny od życia...
(Św. Augustyn)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt