Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

O solarach raz jeszcze


Przypominamy, że mieszkańcy Rybnika, którzy zdecydowali się zmodernizować lub wymienić dotychczasowe źródło ciepła na bardziej przyjazne środowisku, bądź też zdecydowali się zainstalować kolektor słoneczny lub pompę ciepła, mogą starać się o dofinansowanie części poniesionych kosztów.Do Urzędu Miasta Rybnika docierają informacje, z których wynika, że do mieszkańców miasta dzwonią osoby podające się za przedstawicieli firm montujących kolektory słoneczne w „ścisłej współpracy” urzędem. Firmy takie gwarantują otrzymanie dotacji, dzięki czemu zmniejsza się koszt inwestycji.

 

Informujemy, że miasto Rybnik nie współpracuje z żadną firmą montującą kolektory słoneczne u osób fizycznych. Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Rybnika o prowadzonych programach, w ramach których otrzymać można dofinansowanie i ich ogólnych zasadach.

 

Obecnie Miasto prowadzi dwa odrębne programy dofinansowań do inwestycji ekologicznych. Uzyskanie jednego dofinansowania na to samo źródło wyklucza drugą możliwość. W obu przypadkach wybór wykonawcy realizacji inwestycji pozostaje w indywidualnej gestii wnioskodawcy – inwestora, a Urząd Miasta Rybnika nie prowadzi współpracy z żadnym z wykonawców (firm montujących instalację).

 

W pierwszym przypadku skorzystać z dofinansowania mogą Ci mieszkańcy, którzy zdecydowali się na instalację kolektorów słonecznych, pompy ciepła bądź też zmodernizowali lub wymienili dotychczasowe źródło ciepła, zastępując go bardziej ekologicznym. Warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie w Urzędzie Miasta Rybnika,  po zakończeniu inwestycji, wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem dokumentów. Kwota dofinansowania uzależniona jest od wysokości kosztów inwestycji poniesionych i udokumentowanych przez inwestora i nie może przekroczyć 50% ich wysokości, z wyłączeniem kosztów robocizny, nie więcej jednak niż 3300 zł w przypadku wniosków składanych przez osoby fizyczne oraz 1500 zł na mieszkanie, w przypadku wniosków składanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowań zostały określone w uchwale Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 85/2011 z dnia 8 marca 2011 r. – Regulaminie postępowania Komisji rozpatrującej wnioski.

 

 

 

Informacje na temat dofinansowania znaleźć można także w następujących dokumentach:

 

W drugim przypadku z dofinansowania skorzystać mogą Ci mieszkańcy, którzy zdecydowali się na instalację kolektorów słonecznych w ramach Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) realizowanego do 2015 roku. Aby ubiegać się o dofinansowanie niezbędne jest złożenie wniosku. Wnioski są przyjmowane każdego roku przez okres jednego miesiąca. Informacja o terminie przyjmowania wniosków podawana jest z wyprzedzeniem na stronie internetowej miasta Rybnika oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy Wydziale Ekologii (obok pok. nr 013).

 

Aby skorzystać z tego programu, mieszkaniec musi mieć aktualną umowę  na odbiór odpadów komunalnych wraz z dowodami ich wywozu za co najmniej ostatni  rok kalendarzowy. Następny warunek określa, że w przypadku posiadania  pieca węglowego,  piec ten musi posiadać atest z roku jego produkcji. Istotnym warunkiem jest też to, aby budynek mieszkalny był użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (odebrany przez Nadzór Budowlany i posiadał nadany numer porządkowy). W tym programie mieszkaniec może otrzymać dofinansowanie do instalacji kolektorów w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 7500 zł.

 

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowań zostały określone w Zarządzeniu Nr 74/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2012 r. (co roku aktualizowany)  w sprawie ustalenia Regulaminu realizacji II Etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika” – instalacja kolektorów słonecznych. 


Urząd Miasta Rybnika do obsługi Programu wybiera w przetargu Operatora Programu (co roku jest ogłaszany przetarg na wybór Operatora). Obecnie Operatorem jest firma AT GROUP S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie przy ul. Głównej 5.

 

W Rybniku Operator na czas realizacji Programu PONE otworzył punkt informacyjny przy ul. Wiejskiej 19, czynny we wtorki i czwartki w godz. od 13:00 do 17:00, tel. 691 150 417.

 

Do obowiązków Operatora należy m.in. przeprowadzenie weryfikacji osób zapisanych na listy oczekujących na instalację kolektorów słonecznych oraz weryfikację dokumentów złożonych przez Inwestorów, sporządzenie listy firm instalujących kolektory słoneczne i weryfikację złożonych przez nich dokumentacji oraz udostępnianie ich Inwestorom, sporządzanie umów, nadzór i kontrolę nad realizacją, uczestnictwo przy odbiorach końcowych.

 

 

 Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2012-08-24

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt