Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 12 września, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.



Porządek obrad:

   

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
3. Prezentacja pn. „Udar mózgu problem medyczny i społeczny”.
4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok.
5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
6. Przyjęcie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015.
7. Przyjęcie „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".
8. Zatwierdzenie regulaminu Rady Społecznej Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
9. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok.
10. Zmiana Uchwały Nr 170/XIV/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
11. Określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto Rybnik.
12. Ustalenie regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
13. Zmiany w cenniku opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnik.
14. Wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Rybnika.
15. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej (Za Komendą).
16. Zbycie i nabycie nieruchomości.
17. Zbycie nieruchomości.
18. Wydzierżawienie nieruchomości.
19. Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego przy ul. Bolesława Chrobrego 39.
20. Ustanowienie służebności gruntowej.
21. Zmiana Uchwały Nr 243/XVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację drugiej edycji zadania pod nazwą: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika”.
22. Podział gminy na sektory.
23. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
24. Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
25. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika.
26. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
27. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
28. Podział Miasta Rybnika na okręgi wyborcze:
a) sprawozdanie Zespołu ds. Konsultacji,
b) podjęcie uchwały.
29. Zmiany w Statucie Miasta Rybnika.
30. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
31. Zakończenie sesji.
   

Projektu uchwał dostępne są  tutaj







Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.com



Data dodania: 2012-09-10

powrót



   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt