Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Wyróżnieni z okazji Dnia Nauczyciela


W czwartek, 11 października w Rybnickim Centrum Kultury prezydent Rybnika, Adam Fudali, spotkał się z nauczycielami rybnickich szkół oraz pracownikami oświaty. Tradycyjne spotkanie, organizowane z okazji przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej, było formą podziękowania nauczycielom za ich pracę.Spotkanie było też okazją do wręczenia wyróżnionym pracownikom rybnickich placówek oświatowych nagród za zasługi zawodowe.DEN 2012
Tegoroczni wyróżnieni Medalem Mikołaja, wraz z prezydentem Rybnika Adamem Fudalim. Fot. L. Tyl

   

Sześciu rybnickich nauczycieli uhonorowanych zostało prestiżowym medalem Mikołaja z Rybnika w służbie oświaty:

 • Leokadia Sierny
  Pani Leokadia całe swoje zawodowe życie związana była z Przedszkolem nr 25 w Rybniku – Niedobczycach. W pamięci swoich wychowanków pozostała, jako wspaniały pedagog i wychowawca.  Pracowita i wymagająca wobec siebie, stanowiła wzór do postępowania dla swoich podopiecznych. Z sympatią wspominana przez byłych i obecnych pracowników oraz absolwentów.  Wychowała wielu wspaniałych ludzi m.in. dyrektorów rybnickich placówek oświatowych i kulturalnych. Jej atutem były skromność, serdeczność, szczerość i poczucie humoru. Do dzisiaj aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola – zawsze obecna na spotkaniach i uroczystościach. Chętnie dzieli się swoją wiedzą życiową.
 • Kornelia Kłos
  Pani Kornelia, jako długoletni nauczyciel geografii Zespołu Szkół Ogólnokształcących- II Liceum Ogólnokształcącego im. Hanki Sawickiej w Rybniku osiągała wyróżniające wyniki w nauczaniu geografii, co znalazło potwierdzenie w czasie egzaminów maturalnych i egzaminów wstępnych na studia. Przez 20 lat swojej pracy tj. od 1975r. była opiekunem Szkolnego Koła Turystyczno – Krajoznawczego. Była organizatorem wycieczek szkolnych, czemu sprzyjały uprawnienia przewodnika tatrzańskiego i beskidzkiego oraz pilota wycieczek. Bezpiecznie przeprowadzała młodzież przez szlaki górskie. Liczne grono nauczycieli geografii to jej wychowankowie. Pani mgr Kornelia Kłos przepracowała w zawodzie nauczyciela 35 lat, z tego przez 33 lata uczyła młodzież II LO w Rybniku. Pomimo odejścia na emeryturę w 2005 roku w/w nadal dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem organizując i prowadząc wycieczki na szlakach tatrzańskich i beskidzkich dla uczniów II LO w Rybniku.
 • Maria Kuśka
  Pani Maria jest aktywnym członkiem Związku Zawodowego SOLIDARNOŚĆ od początku jego istnienia. Jest emerytowanym nauczycielem Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku. Podczas pracy zawodowej była wyróżniającym się nauczycielem wielokrotnie nagradzanym. Będąc nauczycielem ZSZ PKP w Rybniku otrzymała m.in. Srebrną Odznakę Przodujący Kolejarz. Jako informatyk-ekonomista z zawodu, a jednocześnie absolwentka Liceum Ekonomicznego w Rybniku, w początkach wprowadzania informatyki do szkół była pionierem w zorganizowaniu w ZSEU Rybnik pracowni komputerowych wyposażonych w komputery IBM PC wraz z odpowiednim dla kierunku kształcenia oprogramowaniem.  Obecnie szczególnie bliska jej sercu jest edukacja osób z niepełnosprawnością, dlatego nawiązała kontakt ze Stowarzyszeniem na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia RAZEM w Rybniku.
 • Krystian Tomiczek
  Pan Krystian – emerytowany nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz przysposobienia obronnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku. Na szczególne podkreślenie zasługują jego osiągnięcia w pracy dydaktycznej, w tym wykreowanie 21 laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu centralnym oraz ponad 189 na szczeblu wojewódzkim, w tym w strzelectwie sportowym. Ponadto rokrocznie organizuje rejonowe zawody w strzelectwie sportowym. W latach 1977-1990 pracował na wielu szczeblach organizacyjnych Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Rybniku, w trudnych latach wyżu demograficznego. Pan Krystian Tomiczek wyróżnia się niesamowitą aktywnością w pracy pełniąc wiele różnych funkcji społecznych i związkowych. Poza tym jest autorem licznych publikacji o treści dydaktyczno-wychowawczej i społecznej.
 • Lucyna Szrek
  Pani Lucyna w zawodzie nauczyciela przepracowała 43 lata. W roku 1968 została dyrektorem Przedszkola nr 5 w Rybniku i pełniła tę funkcję nieprzerwanie przez 20 lat - do momentu przejścia na emeryturę. To co wyróżniało Panią Lucynę, to wyjątkowe jak na ówczesne czasy pomysły dotyczące m.in. wystroju placówki, prowadzonych zajęć oraz traktowania wychowanków i ich rodziców. Przedszkole przez Nią kierowane charakteryzowało się prawdziwie domową atmosferą. Z inicjatywy Pani Lucyny, właśnie w „Piątce” rozpoczęto prowadzenie zajęć z rytmiki oraz systematyczną naukę gry w szachy. Przedszkole nr 5 w Rybniku przez wiele lat było placówką ćwiczeniową dla słuchaczy Studium Wychowania Przedszkolnego, a Pani Lucyna dbała o wysoki poziom praktycznego przygotowania młodych nauczycieli, zawsze służyła radą i pomocą. Jej osobowość pedagogiczna była przykładem dla innych - zawsze uśmiechnięta, elegancka, cierpliwa i opanowana.
 • Stefan Adamczyk
  Pan Stefan - wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Technicznych, współtwórca potęgi sportowej szkoły oraz sukcesów w wielu dyscyplinach. W czasach świetności siatkarskiej drużyny  Górnika Radlin jeden z trenerów grup młodzieżowych, z którymi zdobywał wiele czołowych miejsc oraz wychował wielu znanych siatkarzy. Przez ostatnie 13 lat Prezes Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Rybniku a także Rejonowy organizator Sportu z ramienia Województwa Śląskiego Związku Sportowego. Organizator większości szkolnych zawodów sportowych odbywających się na naszym terenie. Wychowawca kilku pokoleń nauczycieli wf.


W trakcie uroczystości wręczono również nagrody Prezydenta Miasta, nagrody i medale MEN. Pełna lista wszystkich wyróżnionych TUTAJ (plik PDF) 


DEN 2012
19 dyrektorów szkół i 68 nauczycieli otrzymało nagrody Prezydenta Miasta. Fot. L. Tyl

    

Oświata w liczbach

Miasto Rybnik prowadzi 77 oświatowych jednostek budżetowych: 27 przedszkoli, 9 zespołów szkolno-przedszkolnych, 16 szkół podstawowych, 9 gimnazjów, 1 liceum ogólnokształcące, 8 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, 3 zespoły szkół specjalnych, Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, OPP Zespół Przygoda i Młodzieżowy Dom Kultury. Ponadto działa Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.


Oświata w liczbach  2012/2013:

 

W roku szkolnym 2012/2013 do rybnickich placówek oświatowych uczęszcza 22563 uczniów, w tym do:
 

 • 38 przedszkoli – 4379 dzieci, w 183 oddziałach, (w tym dwa przedszkola specjalne),
 • 27 szkół podstawowych – 7535 uczniów, w 357 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne),
 • 16 gimnazjów – 3816 uczniów, w 160 oddziałach, (w tym trzy szkoły specjalne),
 • 5 liceów ogólnokształcących – 2159 uczniów, w 70 oddziałach,
 • 1 liceum profilowane – 52 uczniów, w 2 oddziałach,
 • 5 techników – 3013 uczniów, w 105 oddziałach,
 • 6 zasadniczych szkół zawodowych – 721 uczniów, w 28 oddziałach, (w tym jedna szkoła specjalna),
 • 1 szkoła przysposabiająca do pracy – 50 uczniów, w 9 oddziałach,
 • 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 65 uczniów, w 3 oddziałach,
 • 2 licea uzupełniające – 30 uczniów, w 2 oddziałach, (w tym jedno liceum specjalne),
 • 1 szkoła policealna – 53 uczniów, w 2 oddziałach,
 • 2 szkoły policealne dla dorosłych – 180 uczniów, w 7 oddziałach,
 • 4 technika uzupełniające – 506 uczniów, w 17 oddziałach,
 • 1 zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych – 4 uczniów, w 1 oddziale.

Dane o zatrudnieniu w rybnickiej oświacie:

 • liczba nauczycielskich etatów przeliczeniowych – 2 306 etatów w tym:
  - liczba nauczycieli pełnozatrudnionych – 1 837, w tym  
  - stażystów – 20 (co stanowi 1%) 
  - kontraktowych – 230 (co stanowi 13%)
  - mianowanych – 444 (co stanowi 24%)
  - dyplomowanych – 1 143 (co stanowi 62%)
 • liczba etatów administracji i obsługi – 959 etatów

DEN 2012
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej tradycyjnie odbyły się w Rybnickim Centrum Kultury. Fot. L. Tyl
Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2012-10-11

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Panować nad sobą - to najwyższa władza.
(Seneka)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt