Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 24 października, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
4. Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku – teraźniejszość i plany na przyszłość.
5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok.
6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
7. Stanowisko odnośnie potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realizacji części budżetu Miasta Rybnika w formie budżetu obywatelskiego.
8. Zmiany w składach osobowych Komisji Rady Miasta.
9. Nadanie statutu Domowi Kultury w Rybniku – Boguszowicach.
10. Nadanie statutu Domowi Kultury w Rybniku – Chwałowicach.
11. Nadanie statutu Domowi Kultury w Rybniku – Niewiadomiu.
12. Nadanie statutu Domowi Kultury w Rybniku – Niedobczycach.
13. Nadanie statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
14. Nadanie statutu Rybnickiemu Centrum Kultury.
15. Nadanie statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku.
16. Zmiana składu osobowego Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
17. Zatwierdzenie projektu pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
18. Raport o stanie oświaty w Rybniku – rok 2012.
19. Określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto Rybnik.
20. Zmiana w cenniku opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika.
21. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
22. Zbycie nieruchomości.
23. Nabycie oraz przyjęcie darowizny nieruchomości.
24. Wydzierżawienie nieruchomości.
25. Ustanowienie służebności gruntowej.
26. Zmiana uchwały nr 264/XIX/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania: "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42".
27. Zmiana uchwały nr 263/XIX/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 19".
28. Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
29. Regulamin "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.
30. Podział Miasta Rybnika na obwody głosowania.
31. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
32. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
33. Zakończenie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są  tutajPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2012-10-22

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Brak wiary w człowieka, pojawia się zaraz po braku wiary w siebie.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt