Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 28 listopada, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok.
5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
6. Poparcie wniosku Prezydenta Miasta Knurowa skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich.
7. Podatek od nieruchomości na rok 2013.
8. Podatek od środków transportowych na rok 2013.
9. Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok.
10. Uchylenie uchwały Nr 172/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości.
11. Zmiana w uchwale o wyznaczeniu inkasentów opłaty skarbowej.
12. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
13. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Chorzów prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Rybnika.
14. Zmiana statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
15. Uchylenie dotychczasowego imienia Szkoły Podstawowej nr 8 funkcjonującej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rybniku i nadania tej szkole imienia "Ofiar Oświęcimia".
16. Zamiar likwidacji w 2013 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
17. Zmiana uchwały Nr 208/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
18. Zbycie nieruchomości.
19. Przyjęcie darowizny nieruchomości.
20. Wydzierżawienie nieruchomości.
21. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
22. Zmiana Uchwały Nr 359/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
23. Udzielenie upoważnienia Prezydentowi Miasta Rybnika do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: "Termomodernizacja obiektów oświatowych Miasta Rybnika, tj. Zespołu Szkół nr 6 i Przedszkola nr 19” w ramach V konkursu Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod tytułem: „System zielonych inwestycji (GIS- Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzenie energią w budynkach użyteczności publicznej".
24. Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku na lata 2013-2015.
25. Zmiana treści Uchwały Nr 350/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika.
26. Zmiana treści Uchwały Nr 352/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
27. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
28. Zmiany w statutach dzielnic:
a) sprawozdanie Zespołu,
b) dzielnica Kamień,
c) dzielnica Orzepowice.
29. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
30. Zakończenie sesji.

 

Projekty uchwał tutajPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2012-11-26

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Sens jest wynalazkiem natury, bezsens... odkryciem człowieka.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt