Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Debata o stanie powietrza


Skąd się bierze smog w Rybniku? – nad tym problemem zastanawiali się eksperci i naukowcy, zaproszeni do udziału w debacie, jaka odbyła się w Urzędzie Miasta Rybnika w czwartek, 31 stycznia.W debacie udział wzięli: dr hab. Mirosław Nakonieczny – prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji Uniwersytetu  Śląskiego, dr Aleksandra Nadgórska-Socha – adiunkt Katedry Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, dr Leszek Ośródka – ekspert z Zakładu Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dr inż. Magdalena Żak z Katedry Ochrony Powietrza Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, dr Czesław Kliś z Zespołu Badań Atmosfery Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Wojciech Główkowski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Andrzej Szczygieł z Wojewódzkiego Inspektorat Ochrony Środowiska, prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk z Politechniki Śląskiej, Ewa Maniecka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Debata Skąd się bierze smog w Rybniku.jpg
Celem spotkania była próba jednoznacznego określenia czynników przyczyniających się do pogarszania jakości powietrza w Rybniku. Fot. A. Kolenda

 

 

Eksperci, zaproszeni przez prezydenta Rybnika, Adama Fudalego, przedstawili swoje stanowisko w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Rybniku. W ramach debaty, a także w wyniku poprzednich spotkań poświęconych problemowi, wypracowano szereg wniosków, których celem jest podjęcie zdecydowanych działań, zmierzających do poprawy warunków aerosanitarnych w mieście.


Debata Skąd się bierze smog w Rybniku.jpg
Spotkanie wzbudziło spore zainteresowanie. Fot. A. Kolenda

 

 

Wnioski dotyczą głównie podjęcia zmian w istniejącym stanie prawnym i zakładają m.in. propozycję podjęcia przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały określającej rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania, a także sposób realizacji i kontroli tego obowiązku.

 

Warto tutaj wspomnieć o wnioskach z Dialogu ministrów środowiska Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej na temat powietrza, który odbył się w Ostrawie 24 stycznia br. Wynika z nich, że Republika Czeska problem niskiej emisji chce rozwiązać poprzez następujące propozycje:

  • zakaz spalania węgla brunatnego i kamienia zmieszanego z węglem w urządzeniach o mocy poniżej 300kW,
  • gmina, wydając pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, określa sposób jego ogrzewania,
  • wprowadzenie obowiązku kontroli urządzeń grzewczych,
  • gmina może ogłosić „zonę niskiej emisji” w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych zanieczyszczenia powietrza lub na terenach uzdrowiskowych. W takiej „zonie” można wprowadzić ograniczenia w transporcie samochodowym.

Wszystkie powyższe zakazyobowiązkiprawa gmin wynikają z przepisów odpowiednich ustaw.

 

Podjęte na konferencji w Urzędzie Miasta Rybnika wnioski sugerują też nałożenie na właścicieli nieruchomości ustawowego obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącego ciągu ciepłowniczego. Podłączenie do ciepłociągu nie obowiązywałoby, gdyby istniała możliwość innego ekologicznego ogrzewania (np. podłączenie do gazociągu). Proponowane rozwiązanie byłoby jednocześnie bodźcem do zintensyfikowania polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw ciepłowniczych i budowy nowych ciepłociągów.

 


Debata Skąd się bierze smog w Rybniku.jpg
Eksperci, zaproszeni przez prezydenta Rybnika, Adama Fudalego, przedstawili swoje stanowisko w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Rybniku. Fot. A. Kolenda

 

 

Sporo wniosków dotyczy działań, jakie mogłyby zostać podjęte w Rybniku. Sensownym rozwiązaniem byłoby np. powołanie Zespołu do spraw rozwoju ogrzewania ciepłem sieciowym na terenie miasta czy podjecie współpracy z uczelniami wyższymi w zakresie ewidencjonowania źródeł emisji w celu zdiagnozowania stany faktycznego i modelowania emisji zanieczyszczeń na terenie miasta. Istotne dla miasta byłoby także kontynuowanie programów współfinansowanych z funduszy: Narodowego i Wojewódzkiego Ochrony Środowiska wspierających instalowanie ekologicznych źródeł ogrzewania.


Sugerowano także zmianę polityki państwa w kierunku: zwiększenia dostępności paliw ekologicznych poprzez obniżenie podatków w nich zawartych, ustalenia preferencji podatkowych lub kredytowych dla inwestorów realizujących budownictwo mieszkaniowe z wykorzystaniem np. pomp ciepła i energii elektrycznej jako jedynego źródła ogrzewania, wprowadzenia kompleksowych zmian w prawie zagospodarowania przestrzennego i budowlanym, preferujących realizację zabudowy z ogrzewaniem paliwami ekologicznymi.


Prezentacja: Skąd się bierze smog w Rybniku
PPT (685 KB)

Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2013-02-01

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Chciano za szczęściem rozesłać list gończy,
ale nikt nie potrafił podać rysopisu...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt