Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Kolejne granty przyznane


Przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w 2013 roku w obszarze: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Do  otwartego konkursu ofert złożono 26 ofert. Wymogi formalne spełniły wszystkie oferty, ostatecznie przyznano 15 dotacji na łączną kwotę 381.000 zł.Pełny wykaz tutaj 

 

 

 

Wśród dotowanych podmiotów znaleźli się m.in.:

  

 • Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „INTEGRUM” w Rybniku, z zadaniami:
  1) Trening radzenia sobie ze złością dla osób uzależnionych od alkoholu – projekt ten jest działaniem zmierzającym do aktywizacji społecznej osób uzależnionych od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego i jest istotnym elementem dalszego trzeźwienia. W projekcie będą uczestniczyły osoby (ok. 60), które ukończyły podstawowe leczenie odwykowe, utrzymują abstynencję i wyrażają chęć zdobycia wiedzy dotyczącej złości i radzenia sobie z nią. Udział w treningu ma dać uczestnikom m.in. oswojenie się z własnymi emocjami oraz umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji,
  2) Trening nawrotów dla osób uzależnionych od alkoholu – projekt ma na celu przygotowanie pacjenta do radzenia sobie z nawrotem, rozpoznania nawrotu oraz lepszego poznania siebie w chorobie alkoholowej. Trening nawrotów zakłada udział w grupie prowadzonej poprzez terapeutę i nastawiony jest na realizację celów, takich jak pozyskanie informacji na temat sygnałów ostrzegawczych świadczących o chorobie, pracę nad sposobami radzenia sobie z nawrotem czy wzmacnianie abstynencji. Działaniami zostanie objęta grupa ok. 60 osób,
  3) Warsztaty Rozwoju Osobistego dla osób uzależnionych od alkoholu – w warsztatach będą uczestniczyły osoby (ok. 60), które ukończyły co najmniej podstawową grupę terapeutyczną dla osób uzależnionych, ukończyły pełny cykl terapeutyczny, nie leczą się odwykowo, utrzymują abstynencję i wyrażają chęć pracy nad sobą. Rezultatem udziału w warsztatach ma być odnalezienie przez pacjenta własnego potencjału, nastawienie się na dokonywanie zmian oraz odnalezienie motywacji wewnętrznej do bycia trzeźwym;

 

 • Stowarzyszenie na Rzecz Psychoprofilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego „VALIDUS”, organizujące:
  1) Program profilaktyczny: „WYLUZUJ - ZDROWIE PSYCHICZNE JEST WAŻNE” – projekt skierowany jest głownie do młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku – Niedobczycach oraz kadry pedagogicznej rybnickich szkół. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie cyklu 9-miesięcznych warsztatów profilaktycznych, dotyczących przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu oraz zorganizowanie sympozjum podsumowującego ww. projekt,
  2) Mówię NIE narkotykom – projekt skierowany jest do grupy 20 osób z zaburzeniami psychicznymi i będzie prowadzony w formie trzech etapów – warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych, warsztatów arteterapii z elementami muzykoterapii oraz warsztatów foto coaching;

 

 • Towarzystwo Sportowe „VOLLEY” Rybnik z programami:
  1) Jestem trzeźwy więc gram! (IV edycja) – w programie weźmie udział ponad 100 osób. Celem projektu jest zagospodarowanie części dotyczącej profilaktyki w połączeniu z akcjami edukacyjnymi i informującymi o zagrożeniach, ich skutkach i możliwościach uzyskiwania pomocy. W czasie wolnym od zajęć zostaną zorganizowane kilkudniowe wyjazdy turystyczne,
  2) Siatkówka - sposób na nudę! – projekt ma na celu wypełnienie dzieciom i młodzieży czasu wolnego działaniami związanymi z aktywnością ruchową. Celem zadania jest także poszerzenie zainteresowań oraz rozwijanie swoich talentów i pasji, jak również organizacja letniego wypoczynku. Zadanie to jest kontynuacją dotychczas realizowanych działań, a zarazem uzupełnieniem i poszerzeniem działań profilaktycznych prowadzonych w szkołach;

 

 • Klub Sportowy „Energetyk ROW Rybnik” na  obóz profilaktyczny „Jak sprzeciwiać się narkotykom - Sztuka odmawiania VI” – działaniami podczas obozu profilaktycznego zostanie objęta grupa 60 osób – członków klubu oraz uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Rybniku. Celem zadania jest przekazanie chłopcom rzetelnych informacji na temat działania narkotyków i innych używek oraz ich wpływu na organizm młodego człowieka.


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2013-02-20

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Nigdy nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie.
Andrzej Sapkowski

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt