Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 27 lutego, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Projekty uchwał tutaj    

    

Porządek spotkania:
    1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
    3. Wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego.
    4. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
    5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
    6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
    7. Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki PEFRON przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2013.
    8. Wyłączenie Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 z Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku.
    9. Likwidacja Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku.
    10. Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku.
    11. Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Rybniku.
    12. Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku.
    13. Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Rybniku.
    14. Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach oraz Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach.
    15. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały nr 208/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
    16. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy:
        a) obręb Boguszowice,
        b) obręb Rybnik.
    17. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
    18. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
    19. Zbycie nieruchomości.
    20. Ustanowienie służebności gruntowej.
    21. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
    22. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
    23. Zmiana uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania.
    24. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
    25. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
    26. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
    27. Zakończenie sesji.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2013-02-23

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać.
(Seneka)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt