Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta Rybnika


W środę, 22 maja, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Projekty uchwał dostępne są tutaj

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2012 rok.
5. Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2012 rok.
6. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
7. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
8. Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika.
9. Zmiany w statucie Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
10. Przyjęcie raportu z realizacji Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika za lata 2011-2012.
11. Przystąpienie do wspólnej realizacji projektu pn. „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego”.
12. Uchylenie dotychczasowego imienia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8, funkcjonującej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku i nadania tej szkole imienia „Ofiar Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych”.
13. Zbycie nieruchomości.
14. Nabycie nieruchomości.
15. Wydzierżawienia nieruchomości.
16. Przyjęcie darowizny nieruchomości.
17. Pozbawienie kategorii drogi gminnej ul. Budowlanych i zaliczenie jej do kategorii dróg powiatowych.
18. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ul. na Okrzeszyńcu.
19. Ustalenie przebiegu drogi gminnej nr 180332 S ul. Powstańców Śląskich.
20. Rozpatrzenie skarg na działalność:
a) Prezydenta Miasta Rybnika,
b) Dyrektora Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku.
21. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
22. Zakończenie sesji.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2013-05-17

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Chciano za szczęściem rozesłać list gończy,
ale nikt nie potrafił podać rysopisu...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt