Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 26 czerwca, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Projekty uchwał dostępne są tutaj   

    

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
 5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 6. Zmiana uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu zdrowotnego „Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej?” przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie „INTEGRUM” w Rybniku.
 7. Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach oraz Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach.
 8. Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku.
 9. Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku.
 10. Zmiana uchwały nr 581/XXXVI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik.
 11. Zmiana uchwały nr 208/XVI/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
 12. Przystąpienie do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika.
 13. Przyjęcie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika".
 14. Zbycie nieruchomości.
 15. Wydzierżawienie nieruchomości.
 16. Przyjęcie darowizny nieruchomości.
 17. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
 18. Ustanowienie służebności gruntowej.
 19. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej (ul. Józefa Cyrana).
 20. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Hydroinstal).
 21. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków (Best-Eko).
 22. Zezwolenie na używanie w znaku towarowym nazwy "Rybnik" przez Śląską Kompanię Przemysłowo-Handlową "STEF-POL" Sp. z o.o. 44-273 Rybnik, ul. Sportowa 54.
 23. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Rybnika.
 24. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku.
 25. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 26. Zakończenie sesji.


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2013-06-25

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Sens jest wynalazkiem natury, bezsens... odkryciem człowieka.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt