Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 25 września, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Projekty uchwał dostępne są tutaj 

   

Porządek spotkania:


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
6. Nadanie statutu Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
7. Przyjęcie planu nadzoru nad dziennymi opiekunami.
8. Przystąpienie Miasta Rybnika - Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku do projektu pod nazwą "Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III (POKL) Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
9. Zawarcie porozumienia komunalnego dla realizacji lokalnego transportu zbiorowego.
10. Przyjęcie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika”.
11. Wydzierżawienie nieruchomości.
12. Zbycie nieruchomości.
13. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
14. Ustanowienie służebności gruntowej.
15. Wyrażenie zgody na zbycie udziałów przez Gminę Miasta Rybnik w spółce "PRInż-1" Sp. z o.o. w Sosnowcu.
16. Zmiana uchwały nr 377/XXVII/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8".
17. Wyrażenie woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
18. Zmiana uchwały nr 213/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym.
19. Zmiana uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna.
20. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
21. Przyjęcie Statutu Rybnickich Służb Komunalnych.
22. Rozpatrzenie skarg na:
a) Prezydenta Miasta Rybnika,
b) Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w Rybniku.
23. Wyłączenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z udziału w pracach tej Komisji w zakresie badania skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku.
24. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
25. Zakończenie sesji.

 Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2013-09-23

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Łatwe do przeprowadzenia są tylko zmiany na gorsze.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt