Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Projekty obywatelskie wybrane


Zakończył się proces głosowań w dzielnicach nad projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2014 rok.Poniżej wykaz projektów, które otrzymały największą liczbę głosów i ze względu na przyznaną danej dzielnicy kwotę mogą zostać zrealizowane w 2014 roku:

 

 • Boguszowice Osiedle:
  1. Modernizacja placów zabaw (Projekt dotyczy doposażenia kilku przyblokowych placów zabaw w nowe sprzęty takie jak huśtawki, zjeżdżalnie lub małe zestawy zabawowe. Wskazane lokalizacje to: 1. plac - pomiędzy ulicami Astronautów i Śniadeckiego; 2. plac pomiędzy Śniadeckiego i Drobnego; 3. plac pomiędzy ulicami Rostka i Kuboszka)
 • Boguszowice Stare:
  1. Zagospodarowanie działki nieużytkowej nr 1590/13 o pow. 2370m 2 (Projekt dotyczy wykorzystania nieużywanej działki pod budowę nowoczesnego placu zabaw dla dzieci oraz siłowni dla dorosłych. Teren ten znajduje się przy ulicy Armii Ludowej 37)
 • Chwałęcice:
  1.Instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego na terenie obiektu Szkoły Podstawowej nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Rybniku
 • Chwałowice:
  1. Plac zabaw dla dzieci i młodzieży (Projekt dotyczy: zamontowania zestawu do siatkówki plażowej wraz z kompletem nowej siatki oraz doposażenia o nowy drążek do ćwiczeń siłowych (teren przy ul. Kupieckiej 14A); zamontowania urządzeń siłowych ( przy ul. Zwycięstwa 14); doposażenia istniejącego placu zabaw na terenie Przedszkola nr 13; doposażenia ogrodu Przedszkola nr 14)
  2.Kreatywny plac zabaw (Zagospodarowanie powierzchni na placu szkolnym Szkoły Podstawowej nr 13 (ul. 1 Maja 51). Głównym działaniem byłoby położenie na powierzchni kostki ze specjalnych, antypoślizgowych, kolorowych, materiałów na stałe układanych w formie wzorów gier. Dodatkowo przewiduje się wbudowanie na stałe stołów i siedzisk, które wykorzystane będą do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu)
 • Golejów:
  1.Siłownia "pod chmurką" (Projekt dotyczy zabudowania siłowni zewnętrznej na terenie boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Golejowie. Projekt obejmuje zakup urządzeń, montaż oraz zainstalowanie tablicy z regulaminem)
 • Gotartowice:
  1.Modernizacja dachu (Projekt dotyczy  budynku przy ul. Szybowcowej 1 i polegać będzie na zmianie pokrycia dachowego z uszkodzonej onduliny na pokrycie dachu papą termozgrzewalną)
 • Grabownia:
  1.Budowa parkingu (Projekt obejmuje wykonanie parkingu koło boiska sportowego przy ul. Skowronków. Celem jest pozyskanie miejsc parkingowych dla korzystających z boiska oraz całego kompleksu rekreacyjno-sportowego)
 • Kamień:
  1.Ścieżka po zdrowie (Przedmiotem projektu jest uzupełnienie istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 28 (ul. Szewczyka 6) o 12 stanowisk z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych)
 • Kłokocin:
  1.Nagłośnienie, oświetlenie i naprawa podłogi ośrodka spotkań kulturalnych w naszej dzielnicy (W ramach projektu przewiduje się zakup zestawu nagłośnieniowego, zakup zestawu oświetleniowego oraz naprawę podłogi OSP Kłokocin przy ul. Włościańskiej)
 • Ligota-Ligocka Kuźnia:
  1. Zakup segmentowej estrady mobilnej i ramy nośnej (Celem projektu jest zakup segmentowego zestawu profesjonalnych podestów scenicznych wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi oraz bramką nośną do montażu oświetlenia i nagłośnienia. Sprzęt wykorzystywany będzie na wszelkich imprezach (festyny, koncerty, imprezy środowiskowe), a przechowywany przez Klub Kultury "Harcówka")
 • Maroko-Nowiny:
  1. Siłownia na wolnym powietrzu (Przedmiotem projektu jest teren przy ulicy Góreckiego. Zakłada się zamontowanie 6-7 urządzeń dla dorosłych, wydzielenie kącika dla dzieci (2-3 zabawki, huśtawka), ustawienie 4-5 ławek i koszy na śmieci. Projekt dotyczy przygotowania terenu, zakupu i montażu urządzeń)
 • Meksyk:
  1.Siłownia w parku Kozie Góry oraz Street Workout (Projekt dotyczy wymiany przestarzałego sprzętu do ćwiczeń w Parku Kozie Góry. Przewiduje się zakup, transport oraz montaż nowych urządzeń. Dodatkowo planuje się wzbogacenia już istniejącego sprzętu znajdującego się w Parku Kozie Góry. Obejmuje montaż 2 drążków z poręczami oraz przygotowanie nawierzchni)
 • Niedobczyce:
  1. Centrum rekreacji dla dzieci i młodzieży (W ramach "Centrum" przy ul. Barbary przewiduje się zabudowanie elementów "skate-parku" oraz wybudowanie wielofunkcyjnego boiska do siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego. W sąsiedztwie obiektów sportowych przewiduje się budowę parkingu, zabudowanie ławek oraz wykonanie zieleńców i oświetlenia. W 2014 roku I etap: roboty rozbiórkowe i wykonanie parkingu)
 • Ochojec:
  1. Modernizacja Sali w „Domu kultury” (Projekt obejmuje wykonanie wentylacji w sali Domu Kultury przy ul. Rybnickiej 23, renowację i wymianę posadzki, wykonanie gładzi na ścianach i suficie oraz pomalowanie sali)
 • Orzepowice:
  1. Siłownia na powietrzu (Projekt dotyczy terenu przy OSP Orzepowice przy ul. Łącznej 62. Przewiduje stworzenie dokumentacji technicznej, wyznaczenie terenu na działce pod budowę urządzeń, zakup i montaż przyrządów, uzyskanie certyfikatów)
 • Paruszowiec-Piaski:
  1.Siłownia na wolnym powietrzu (Projekt dotyczy ul. Za Torem (teren MOSiR) i obejmuje wybudowanie siłowni obok boiska do piłki nożnej i boiska do siatkówki w celu stworzenia kompleksu sportowego)
 • Popielów:
  1.System zadaszenia (Projekt dotyczy zakupu na potrzeby miejscowego OSP i innych organizacji z terenu dzielnicy zadaszeń chroniących uczestników festynów, dożynek, zawodów sportowo-pożarniczych)
  2.System Informacji Dzielnicowej "Popielów 2014" (Projekt zakłada zakup i montaż 6 gablot w różnych częściach dzielnicy: skrzyżowanie ul. Konarskiego i Worcella; skrzyżowanie ulic Niepodległości i Źródlanej; teren OSP Popielów; ul. Konarskiego (przed kościołem); ul. Staffa (przed Kościołem); ul. Wodzisławska (przystanek autobusowy) w celu umożliwienia dostępu do informacji wszystkim mieszkańcom dzielnicy)
 • Rybnicka Kuźnia:
  1.Mobilny podest sceniczny z zadaszeniem oraz magazynem (Projekt obejmuje: zakup modułowego podestu scenicznego wraz z zabezpieczeniami, zakup kompleksowego zadaszenia oraz zakup garażu metalowego – magazynu)
 • Rybnik-Północ:
  1.Park Wiśniowiec ul. Gliwicka-Janiego - rozbudowa skateparku, schody terenowe-kaskadowe, opracowanie dokumentacji na zasilanie energetyczne i oświetlenie parku (Projekt dotyczy Parku Wiśniowiec (ul. Gliwicka-Janiego) i obejmuje: opracowanie dokumentacji, dostawę i montaż urządzeń oraz wykonanie 30mb schodów terenowych-kaskadowych z kamienia)
 • Smolna:
  1.Modernizacja alejki i skweru między ulicami: Raciborską i Kotucza (Projekt dotyczy terenu między ul. Raciborską, a blokami o adresie Raciborska 60 i 64 i składa się z: modernizacji alejki (wymiana nawierzchni 110m, przycięcie drzew), rewitalizacji istniejącego boiska do piłki nożnej, modernizacji boiska do siatkówki i tenisa (położenie nowej nawierzchni, zamontowanie słupków do siatki), utworzenie siłowni na wolnym powietrzu (instalacja urządzeń i ławek)
 • Stodoły:
  1.Otwarta przestrzeń publiczna w Rybniku Stodołach, etap 1-Integracyjny plac zabaw (Projekt dotyczy działki przy ul. Ks. Emila Szramka. W pierwszym etapie (2014 r.) planuje się budowę integracyjnego placu zabaw dla dzieci: zakup atestowanych urządzeń wraz
  z montażem, wykonanie górki na zimę i lato)
 • Wielopole:
  1.Poprawa funkcjonalności budynku administrowanego przez OSP Wielopole w Rybniku przy ul. Podleśnej 21B oraz terenu wokół niego-remont ubikacji ogólnodostępnych oraz remont wylewki betonowej ogólnoużytkowej
 • Zamysłów:
  1.Siłownia na wolnym powietrzu (Realizacja projektu będzie uzupełnieniem istniejącej bazy sportowej na terenie szkolno-przedszkolnym przy ul. Wodzisławskiej 123 poprzez zakup nowych urządzeń rekreacyjnych. Przewiduje się zakup sprzętu, kupno kamery do monitoringu na podczerwień oraz utwardzenie terenu kostką brukową)
 • Zebrzydowice:
  1. Dzielnicowy plac integracyjny (Projekt dotyczy terenu przy ul. Krzywej i obejmuje wykonanie dokumentacji, ogrodzenie terenu, uzbrojenie działki, wykonanie wiaty i budynków zaplecza, częściowe utwardzenie terenu)

 Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2013-10-08

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Chciano za szczęściem rozesłać list gończy,
ale nikt nie potrafił podać rysopisu...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt