Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 27 listopada, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Projekty uchwał dostępne są tutaj   

  

   

Porządek spotkania:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Obsadzenie mandatu radnego.
4. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
7. Podatek od nieruchomości na rok 2014.
8. Podatek od środków transportowych na rok 2014.
9. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej.
10. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku.
11. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Rybniku.
12. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia statutu jednostki organizacyjnej miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
13. Zamiar likwidacji w 2014 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
14. Plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych.
15. Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
16. Plan sieci publicznych przedszkoli.
17. Wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 października 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 980/13.
18. Ustalenie na rok 2014 kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przeznaczone.
19. Wydzierżawienie nieruchomości.
20. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
21. Nabycie nieruchomości.
22. Zbycie nieruchomości.
23. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki „HOSSA" Sp. z o.o. w Rybniku oraz podwyższenie wartości dotychczasowych udziałów.
2013/058257 (z dnia 20 listopada 2013 r.)
24. Zasady bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokość stawek procentowych i warunki udzielania bonifikat.
25. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszary oznaczone symbolem MPZP 16.
26. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów.
27. Przyjęcie Statutu Rybnickich Służb Komunalnych.
28. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
29. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
30. Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Rybnika.
31. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
32. Zakończenie sesji.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2013-11-20

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza.
(Paul Claudel)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt