Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 18 grudnia, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Projekty uchwał dostępne są tutaj

Porządek spotkania:

    1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
    3.    Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
    4.    Nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika".
    5.    Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
    6.    Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
    7.    Ustalenie wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
    8.    Budżet Miasta Rybnika na 2014 rok.
    9.    Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika.
    10.    Zmiana Uchwały Nr 663/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika na lata 2007-2013.
     11.    Przyjęcie Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy Razem" dla Miasta Rybnika na lata 2014-2015.
     12.    Przyjęcie Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2014-2015.
     13.    Udzielenie dotacji na realizację programu zdrowotnego "Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej?" przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie "INTEGRUM" w Rybniku.
    14.    Nadanie statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku.
    15.    Upoważnienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
    16.    Upoważnienie Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
    17.    Określenie formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta.
    18.    Wyłączenia z zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
    19.    Likwidacja w roku 2014 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
    20.    Powołanie Rybnickiej Rady Seniorów.
    21.    Przyjęcie Statutu Rybnickiej Rady Seniorów.
    22.    Upoważnienie Prezydenta Miasta Rybnika do zatwierdzania projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
    23.    Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Rybnika".
    24.    Nabycie nieruchomości.
    25.    Zbycie nieruchomości.
    26.    Wydzierżawienie nieruchomości.
    27.    Informacja o stanie środowiska na obszarze województwa śląskiego w 2012 roku.
    28.    Udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu, w formie dotacji celowej na wykonanie prac w zakresie ochrony przyrody.
    29.    Apel do Sejmiku Województwa Śląskiego o podjęcie bezzwłocznych działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza.
    30.    Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację czwartej edycji zadania pod nazwą "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika".
    31.    Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów.
    32.    Zmiany w składach osobowych Komisji Rady Miasta.
    33.    Stanowisko w sprawie solidarności z Ukraińcami biorącymi udział w pokojowych proeuropejskich demonstracjach.
    34.    Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
    35.    Zakończenie sesji.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2013-12-16

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Człowiek się nie zmienia, tylko czasem daje się poznać z innej strony.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt