Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Nabór do przedszkoli


Tegoroczny nabór do rybnickich publicznych przedszkoli będzie przebiegał nieco inaczej, niż w latach poprzednich. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zasadami rekrutacji.Zanim ruszy właściwy nabór, rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola będą mogli składać na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. Deklaracje będzie można składać w dniach od 11 do 17 marca.

Na wolne miejsca w przedszkolach na kolejny rok szkolny tradycyjnie przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne w formie elektronicznej.

 

Witryna naborowa www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl dla rodziców będzie dostępna od 18 marca (od godz. 9.00) do 31 marca br. (do godz. 15.00)

Zgodnie z ustawą pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają kandydaci zamieszkali w Rybniku. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się tzw. kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym:

 1. kandydat, który w roku rekrutacji, do 31 grudnia 2014 będzie miał ukończone 5 lat,
 2. kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym,
 3. kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola lub jest wychowankiem tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola,
 4. kandydat, zamieszkały w obwodzie szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole prowadzące oddział wskazany na 1 miejscu listy preferencji,
 5. kandydat zmieniający przedszkole z powodu zmiany miejsca zamieszkania,
 6. jeżeli próg punktowy zostanie osiągnięty przez większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc (wyniki ex aequo) to o przyjęciu do przedszkola będzie decydowała data urodzenia kandydata – zostaną przyjęte dzieci starsze.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli. Wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola „pierwszego wyboru”.

 

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tego przedszkola w terminie od 24 kwietnia do 6 maja br. (do godz. 15.00).

 

Listy kandydatów przyjętych do przedszkola będą opublikowane 8 maja o godz. 9.00.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2014-03-06

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba jeszcze umieć z niej korzystać.
Cyceron

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt