Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 26 marca, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Projekty uchwał dostępne są tutaj

Porządek spotkania:

    1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
    3.    Prelekcja pt.: „Henryk Sławik w kraju i na obczyźnie”
    4.    Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
    5.    Nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika".
    6.    Przedstawienie informacji z działalności policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży na terenie Miasta Rybnika w 2013 roku oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika.
    7.    Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok.
    8.    Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
    9.    Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
    10.    Zmiana składu Rady Muzeum w Rybniku.
    11.    Przyjęcie regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych "Mieszkania dla młodych" oraz zmiana Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
    12.    Określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
    13.    Określenie granic obwodów publicznych szkół gimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
    14.    Zbycie oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.
    15.    Nabycie nieruchomości.
    16.    Wydzierżawienie nieruchomości.
    17.    Zmiana Uchwały Nr 437/XXXI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację trzeciej edycji zadania pod nazwą: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika”.
    18.    Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    19.    Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
    20.    Zmiana uchwały w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania.
    21.    Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
    22.    Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
    23.    Zakończenie sesji.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2014-03-24

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Postęp zawdzięczamy niezadowolonym.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt