Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Budżet obywatelski 2015


Po raz drugi mieszkańcy Rybnika będą mogli zdecydować o realizacji części budżetu miasta na pomysły i projekty obywatelskie.Na zadania w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczono w sumie 2 mln zł, z podziałem na poszczególne dzielnice. Kwoty dla danej dzielnicy, wzorem lat ubiegłych uzależnione są od liczby mieszkańców.


Zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki:

 • możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym,
 • zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego,
 • wpisujące się w dziedziny określone Zarządzeniem Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.04.2013 r. w sprawie zasad i procedury realizacji części budżetu Miasta Rybnika w formie budżetu obywatelskiego ze zmianami,
 • wynikające z zadań i leżące w kompetencjach gminy,
 • dotyczące terenów i obiektów należących do miasta,
 • wartość projektu nie może przekroczyć całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego w danej dzielnicy,
 • na całkowitą wartość projektu składają się wszystkie koszty, np. łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem i in.


Do dyspozycji mieszkańców dzielnic będą konkretne kwoty, uzależnione od liczby mieszkańców danej dzielnicy:

 • grupa 1 (Chwałęcice, Golejów, Grabownia, Kłokocin, Meksyk, Ochojec, Radziejów, Stodoły, Wielopole) – po 40 000 zł,
 • grupa 2 (Gotartowice, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia, Niewiadom, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Rybnicka Kuźnia, Zamysłów, Zebrzydowice) – po 70 000 zł,
 • grupa 3 (Boguszowice Stare, Chwałowice, Rybnik-Północ, Smolna, Śródmieście) – po 90 000 zł,
 • grupa 4 (Boguszowice-Osiedle, Niedobczyce) – po 140 000 zł,
 • grupa 5 (Maroko-Nowiny) – 210 000 zł.


Harmonogram prac nad częścią budżetu Miasta w formie budżetu obywatelskiego:

 • do 31 marca  - przyjęcie przez Prezydenta Miasta kwot budżetu obywatelskiego dla poszczególnych dzielnic
 • od 1 maja do 30 czerwca - składanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań do budżetu
 • od 1 lipca do 15 sierpnia  - weryfikacja propozycji mieszkańców przez wydziały merytoryczne
 • od 15 sierpnia do 10 września - ustalenie ostatecznej listy projektów i zadań do głosowania przez Zespół Opiniujący
 • od 10 września do 10 października  -  głosowanie nad propozycjami w poszczególnych dzielnicach
 • do 20 października - wpisanie wybranych przedsięwzięć do projektu budżetu miastaTryb zgłaszania projektów:

 • Tryb zgłaszania projektów jest monitorowany i koordynowany przez Zespół ds. wdrożenia budżetu obywatelskiego.
 • Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić:

    - grupa co najmniej 15 mieszkańców danej dzielnicy,
    - organizacja pozarządowa działająca na terenie danej dzielnicy.  

 • Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego dostępny jest na stronie internetowej www.rybnik.eu, w Wydziale Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej oraz w Wydziale Organizacyjnym.
 • Wypełnione formularze projektów składane są w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta w terminie określonym w harmonogramie konsultacji.


Treść regulamin budżetu obywatelskiego - tutaj

Treść zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika - tutaj 

 Formularz zgłaszania projektów


DOC (40 KB)

 


Wszystkie zmiany dokonane w budżecie obywatelskim na 2014 roku wynikają z doświadczeń nabytych z pierwszej edycji. Są one wynikiem rozmów z mieszkańcami, z grupami osób składającymi projekty, a także obserwacji dokonanych w 2013 roku. Zmiany te mają ułatwić mieszkańcom składanie projektów i wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom.  

 

Najważniejsze zmiany:

 • - zmiana harmonogramu realizacji (zgłaszanie projektów w maju i czerwcu) – wynika ona z tego aby przed okresem wakacyjnym zakończyć nabór, aby termin nie kolidował wnioskodawcom z planami urlopowymi (w ubiegłym roku był to okres od początku czerwca do połowy sierpnia);
 • - usunięcie z Regulaminu zapisu dotyczącego możliwości realizacji projektów na terenie kilku dzielnic – w ubiegłym roku nie było żadnego tego typu projektu, jest to trudne do realizacji z technicznego punktu widzenia, gdyż dany projekt musiałby wygrać głosowanie we wszystkich dzielnicach w których ma być realizowany lub dana dzielnica musiałaby zrezygnować ze swoich środków na rzecz innej; 
 • - wprowadzenie zasady dotyczącej postępowania w przypadkach kiedy w danej dzielnicy weryfikację przejdzie tylko 1 projekt (zamieszczenie informacji na stronie internetowej w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących realizacji tego przedsięwzięcia, wynik konsultacji będzie przedstawiany Zespołowi Opiniującemu i będzie podstawą do podjęcia decyzji o realizacji projektu, w takiej sytuacji nie odbędzie się głosowanie w dzielnicy) – w 2013 roku w kilku dzielnicach weryfikację przeszedł tylko jeden projekt i odbywało się głosowanie nad jego wyborem, który wygrywał nawet gdyby głosowała tylko jedna osoba, dlatego dokonano w tym zakresie zmian;
 • - zmiana sposobu głosowania poprzez wydłużenie czasu głosowania do 2-3 godzin – ma to na celu podniesie frekwencji podczas przeprowadzanych głosowań (w 2013 roku można było głosować tylko podczas spotkania o określonej godzinie)
 • - wykreślenie z Regulaminu instytucji publicznych z listy uprawionych do złożenia wniosku – w ubiegłym roku wnioski składały również jednostki miejskie (instytucje kultury, szkoły), dlatego postanowiono, aby ograniczyć wnioskodawców do grupy 15 mieszkańców i organizacji pozarządowych;
 • - liczba głosów możliwych do oddania przez 1 wyborcę wynosi 1 – w ubiegłym roku można było oddać głos nawet na 3 projekty, dlatego dla uporządkowania i przejrzystości głosowania wprowadzono tę zmianę.

 


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2014-04-08

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Chciano za szczęściem rozesłać list gończy,
ale nikt nie potrafił podać rysopisu...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt