Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Diagnoza potencjału terenów wokół A1


W Rybniku podsumowano pierwszy etap projektu "Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego".Projekt ten Rybnik realizuje z 7 innymi gminami, zlokalizowanymi w sąsiedztwie autostrady A1: Czerwionką-Leszczynami, Jastrzębiem-Zdrój, Godowem, Gorzycami, Mszaną, Świerklanami oraz Żorami.

 

W ramach przedsięwzięcia opracowany został dokument strategiczny, określający obszar funkcjonalny wokół autostrady A-1. Dokument przygotowany został przez Fundację Kreatywny Śląsk – a jego główne założenia przedstawił dr Krzysztof Wrana na czwartkowym spotkaniu w rybnickim magistracie.

W wyniku analizy zapisów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin analizowanego obszaru określono strategiczne grupy działań dla rozwoju przestrzennego obszaru funkcjonalnego w rejonie autostrady A-1.

 
Zasadniczymi celami i obszarami działań są:

 • powiązania wewnętrzne; wyznaczanie nowych stref aktywności gospodarczej w nawiązaniu do autostrady i planowanych powiązań komunikacyjnych o znaczeniu regionalnym;
 • realizacja nowych obszarów aktywności dla funkcji metropolitalnych w Rybniku;
 • rewitalizacja obszarów śródmiejskich w związku z utratą ich dotychczasowej funkcji lub w wyniku zmian charakterystycznych dla wzrostu rangi ośrodka;
 • prowadzenie świadomej polityki wobec terenów mieszkaniowych; podnoszenie jakości życia mieszkańców;
 • ochrona środowiska naturalnego deklarowana we wszystkich celach studiów uwarunkowań;
 • polityka wobec rolnictwa realizowana szczególnie w obszarze gmin południowych;
 • utrzymanie funkcji górniczej na całości obszaru z preferencjami dla potrzeb zagospodarowania powierzchni i minimalizacji negatywnych skutków eksploatacji;
 • wykorzystanie oraz niwelowanie negatywnych skutków planowanych i zrealizowanych układów komunikacyjnych w tym głównie autostrady A-1;
 • wykorzystanie układów szynowych dla odtworzenia systemu transportu kolejowego oraz w odcinkach likwidowanych dla innych form transportu;
 • realizacja brakujących elementów infrastruktury technicznej.

W wyniku przeprowadzonych prac, główny cel strategiczny rozwoju obszaru funkcjonalnego został sformułowany w nawiązaniu do położenia geograficznego i komunikacyjnego obszaru, a w szczególności relacji, które powinny być kształtowane z sąsiednimi aglomeracjami w oparciu o poprawiające się na skutek realizacji autostrady A-1 połączenia komunikacyjne.

Cel ten został podzielony na dwa cele strategiczne:

 • pierwszy z nich odnosi się do wykorzystania atutów autostrady A-1 dla przyciągnięcia nowych inwestorów do obszaru funkcjonalnego oraz podniesienia ogólnej atrakcyjności biznesowej obszaru – „InweSTrada” ,
 • drugi powiązany jest z szeroko rozumianym wyzwaniem mobilności stanowiącej wyznacznik współczesnej, globalizującej się rzeczywistości.  


Więcej o projekcie - tutaj
Od lewej: dr Krzysztof Wrana, Adam Fudali - prezydent Rybnika, Grzegorz Wolnik - pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki z Czerwionki-Leszczyn. Fot. L. Tyl

W spotkaniu, podsumowującym pierwszy etap projektu udział wzięli przedstawiciele gmin-partnerów projektu oraz dziennikarze. Fot. L. Tyl
Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2014-04-17

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt