Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta Rybnika


W środę, 25 czerwca, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Projekty uchwał dostępne są tutaj 

Porządek spotkania:

    1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
    3.    Przedstawienie sylwetki Jerzego Malchera.
    4.    Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
    5.    Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok.
    6.    Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
    7.    Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organów lub osób do tego uprawnionych.
    8.    Zmiana statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 622/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r.
    9.    Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
    10.    Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
    11.    Regulamin ustalający kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród.
    12.    Zmiana uchwały Nr 602/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
    13.    Zbycie i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.
    14.    Wydzierżawienie nieruchomości.
    15.    Ustanowienie służebności przesyłu.
    16.    Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
    17.    Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy.
    18.    Nadanie nazwy drodze wewnętrznej - ulica Wisławy Szymborskiej.
    19.    Nadanie nazwy drodze wewnętrznej - ulica Antoniego Woryny.
    20.    Nadanie nazwy placowi - plac Teatralny.
    21.    Zatwierdzenie Wieloletniego planu Rozwoju i modernizacji urządzeń Wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu "Hydroinstal" Sp. z o.o. w Rybniku na lata 2015-2017.
    22.    Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - "Hydroinstal" Sp. z o.o.
    23.    Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków - "BEST-EKO" Sp. z o.o.
    24.    Zmiana uchwały nr 353/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze.
    25.    Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika.
    26.    Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
    27.    Zakończenie sesji.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2014-06-24

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
W życiu piękne są tylko chwile...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt