Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Potwierdzony rating dla Rybnika


4 lipca 2014 br. Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating krajowy Miasta Rybnika na poziomie ‘A+(pol)’. Rating ma perspektywę Stabilną.Krajowy rating długoterminowy Rybnika odzwierciedla bardzo dobre wyniki operacyjne Miasta, dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu z wysokimi dochodami majątkowymi i dobrą płynnością, zapewniają Miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych. Rating bierze również pod uwagę niskie zadłużenie Miasta oraz ograniczone potrzeby pożyczkowe. Rating uwzględnia także utrzymującą się presję na wydatki operacyjne wynikającą z trudnego otoczenia instytucjonalnego, jak i z konieczności utrzymywania nowo wybudowanej infrastruktury.

 

Rybnik posiada bardzo wysoką płynność, która jest wyższa niż w innych miastach ocenianych przez Fitch w Polsce. W 2013 roku salda gotówkowe na rachunkach Miasta były trzykrotnie wyższe niż roczna obsługa zadłużenia. Pozycja gotówkowa na koniec 2013 roku w kwocie 96 mln zł ograniczyła zapotrzebowanie miasta Rybnik na finansowanie długiem. Rybnik posiada również kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 10 mln zł, z którego nie korzystano przez ostatnie 4 lata.

 

Fitch spodziewa się, że w 2014r. zadłużenie bezpośrednie Rybnika pozostanie na poziomie zbliżonym do roku 2013 lub nawet zmaleje w związku z wysoką zdolnością do finansowania inwestycji ze środków własnych, skutkującą niskim zapotrzebowaniem na finansowanie wydatków majątkowych długiem. Fitch prognozuje, że zadłużenie bezpośrednie Miasta w latach 2014-2016 utrzyma pozostanie poniżej 15% dochodów bieżących (2013: 13,5%). Wskaźnik spłaty długu utrzyma się na poziomie 2 lat lub poniżej.

 

Wyniki operacyjne Rybnika są od lat dobre. Fitch oczekuje, że Miasto utrzyma dobre wyniki w latach 2014-2016 z nadwyżką operacyjną wynoszącą 11% dochodów operacyjnych (tj. ok. 65 mln zł). Nadwyżka operacyjna na takim poziomie będzie znacznie wyższa niż obsługa zadłużenia. W 2013r. nadwyżka operacyjna wyniosła 69 mln zł lub 12,2% dochodów operacyjnych i trzykrotnie przewyższała obsługę długu. Fitch zauważa również, że z uwagi na niewielkie rozmiary, budżet Miasta może być bardziej podatny na niekorzystne zmiany koniunktury gospodarczej.

 

Dobre zarządzanie finansami Miasta przejawia się bardzo ostrożnym budżetowaniem oraz stałym monitorowaniem i racjonalizacją wydatków, w rezultacie czego wyniki budżetowe są lepsze niż zaplanowano. Umożliwia to przeciwdziałanie presji na budżet, zwłaszcza jeśli chodzi o sztywne wydatki związane z finansowaniem oświaty i pomocy społecznej. Fitch oczekuje, że również w średnim okresie władze Miasta będą skutecznie kontrolować wzrost wydatków operacyjnych oraz prowadzić ostrożną politykę budżetową.

Podobnie do wielu samorządów w Polsce, budżet Rybnika jest pod presją wydatków operacyjnych. Spowodowane jest to przede wszystkim przekazanymi przez rząd zadaniami, często bez odpowiednich środków finansowych oraz sztywną strukturą wydatków, w szczególności w najbardziej kosztownych obszarach działalności Miasta, takich jak oświata i pomoc społeczna. Ponadto, zakończone inwestycje mogą wywierać dodatkową presję na budżet Miasta w średnim okresie z uwagi na wzrost wydatków na utrzymanie nowo wybudowanej infrastruktury.

 

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Rating Rybnika może zostać podniesiony, jeżeli wyniki operacyjne Miasta ulegną trwałej poprawie, z nadwyżką operacyjną powyżej 14% dochodów operacyjnych, a zadłużenie bezpośrednie pozostanie pod kontrolą i nie przekroczy 20% dochodów bieżących.

Obniżenie ratingu może nastąpić, gdy wskaźnik spłaty długu, liczony jako zadłużenie do nadwyżki bieżącej, przekroczy 6 lat, co mogłoby być spowodowane istotnym pogorszeniem się wyników operacyjnych, znacznie poniżej oczekiwań Fitch i/lub znaczącym wzrostem zadłużenia bezpośredniego Rybnika.

 

 

Więcej na: http://www.fitchpolska.com.pl/pl/

 

Wcześniejsze ratingi Rybnika tutajPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2014-07-09

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt