Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta Rybnika


W środę, 15 października, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Projekty uchwał dostępne są tutaj

Porządek spotkania:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
4.    Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok.
5.    Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
6.    Podatek od nieruchomości na 2015 rok.
7.    Podatek od środków transportowych na 2015 rok.
8.    Zwolnienia od podatku od nieruchomości.
9.    Przyjęcie „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
10.    Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok.
11.    Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.
12.    Raport o stanie oświaty w Rybniku – rok 2014.
13.    Ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
14.    Ustalenie wysokości dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Miasta Rybnika.
15.    Ustalenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalanie wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych).
16.    Zamiar likwidacji w 2015 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
17.    Zamiar przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku.
18.    Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
19.    Wydzierżawienie nieruchomości.
20.    Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego przy ul. Rybnickiej 20.
21.    Zbycie nieruchomości.
22.    Nabycie nieruchomości.
23.    Oddanie w użytkowanie nieruchomości.
24.    Zmiany odnośnie roku 2015 do: „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015" PWIK Sp. z o.o.
25.    Wyznaczenie osób w skład Rybnickiej Rady Seniorów.
26.    Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
27.    Zakończenie sesji.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2014-10-09

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Chcesz się pozbyć pracy? Wykonaj ją.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt