Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Jacques Beaulieu Honorowym Obywatelem Rybnika


Jacques Beaulieu z partnerskiego miasta Mazamet odebrał tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Rybnika”. Uroczystość odbyła się we wtorek, 21 października br. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku.Jacques Beaulieu jest szóstym po premierze Jerzym Buzku, kompozytorze Henryku Mikołaju Góreckim, arcybiskupie Damianie Zimoniu, Mieczysławie Brzoście oraz Józefie Musiole, Honorowym Obywatelem Miasta Rybnika.

Francuski przyjaciel Rybnika przyjechał na uroczystość wraz z rodziną: żoną Nicole, dwiema córkami i czwórką wnucząt. Odbierając honorowe wyróżnienie powiedział wyraźnie wzruszony „Tam gdzie bije serce Rybnika, bije serce Mazamet”

Jacques Beaulieu z partnerskiego miasta Mazamet we Francji jest osobą szczególnie zaangażowaną w rozwój kontaktów partnerskich pomiędzy Rybnikiem a Mazamet. Na początku lat 80 zainicjował współpracę poprzez kontakty z prywatnym Liceum Sióstr Urszulanek, w szczególności z siostrą Angeliką Wandą Kwas, ówczesną dyrektor, która również zapowiedziała udział w uroczystości.
Działalność Jacques’a Beaulieu jest widoczna w wielu dziedzinach życia społeczno-kulturalnego Rybnika. Dzięki jego zaangażowaniu grupy rybniczan mogły na przestrzeni lat uczestniczyć w wymianach oraz nawiązywać bezpośrednie kontakty ze swoimi francuskimi odpowiednikami. W szczególności dotyczyło to grup artystycznych: uczniów rybnickiej szkoły muzycznej oraz wielu innych zespołów artystycznych, Zespołu Tańca Ludowego „Przygoda”, a także artystów – malarzy, a w ostatnim czasie również osób niepełnosprawnych. Działania podejmowane przez Jacques'a Beaulieu sprawiły, iż jest on skutecznym ambasadorem kultury naszego miasta i regionu w Mazamet i w całym departamencie Tarn. Należy dodać, iż swoją już ponad trzydziestoletnią współpracę kontynuują rybnickie Urszulanki, które 21 października br. będą obchodziły również swoje patronalne święto. 

 

Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Rybnika” Rada Miasta Rybnika postanowiła nadać Jacques’owi Beaulieu uchwałą nr 672/XLIV/2014 z dnia 26 marca br. na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika.

Jacques Beaulieu jest Przewodniczącym Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Mazamet-Rybnik we francuskim Mazamet, propagatorem kultury polskiej oraz działaczem na rzecz jej upowszechniania w mieście Mazamet, okolicznych miejscowościach oraz departamencie Tarn. Jest on również jednym z inicjatorów współpracy partnerskiej Rybnika i Mazamet.

 

Urodził się 6 listopada 1943 roku w Algierii, gdzie jego ojciec był tłumaczem wojskowym. Jako 16 latek wrócił z rodzicami do kraju, najpierw do Normandii, potem osiedlił się w Mazamet w regionie Midi-Pyrénées. Ojciec Jacques’a Beaulieu zaangażowany był w tamtejszym merostwie. Studiował w Tuluzie, a następnie podjął pracę jako nauczyciel historii i geografii w zespole szkół Jeanne d’Arc w Mazamet, gdzie poznał swoją żonę – Nicole. Pełniąc funkcje dyrektora tamtejszej szkoły, na początku lat 80. zaczął szukać polskiej szkoły katolickiej w celu nawiązania współpracy.

Wybór padł na Prywatne Liceum Sióstr Urszu-1lanek w Rybniku. Kontakty te zostały zainicjowane w 1983 roku, poprzez wysłanie listu do ówczesnej dyrektor urszulańskiego Liceum S. Angeliki (Wandy Kwas), która zaprosiła francuskich nauczycieli do Rybnika. Pierwsza wizyta Jacques’a Beaulieu wraz z innymi nauczycielami miała miejsce w 1985 roku. Od tej pory szkoły prowadziły regularne wymiany uczniów i nauczycieli. Koordynatorkami wymian po stronie rybnickiej były nauczycielki: Elżbieta Paniczek i Ala Kowalska.

 

Jacques Beaulieu nie tylko w ramach swojej działalności zawodowej i pełnionej funkcji dyrektora współpracował z Rybnikiem, angażował się również w inne akcje pomocowe. Współorganizował zbiórkę leków, sprzętu rehabilitacyjnego i akcesoriów medycznych dla Rybnika. Po stronie rybnickiej w akcję tę angażował się śp. ks. prał. Alojzy Klon. Pan Beaulieu wspierał również aktywnie działalność powstałego w 1991 roku Stowarzyszenia Alliance Française w Rybniku poprzez przekazywanie książek, płyt CD oraz udział w wymianach. Tak więc szkoła Sióstr Urszulanek i rybnicki Alliance Française byli partnerami szkoły Jeanne d’Arc oraz powstającego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Mazamet-Rybnik.


Współpraca z Mazamet dzięki zaangażowaniu Pana Jacques’a Beaulieu obejmowała również dziedzinę przedsiębiorczości i polegała na organizacji misji i spotkań gospodarczych pomiędzy przedstawicielami izb przemysłowych oraz przedsiębiorców obu miast. Te szerokie kontakty i dobra współpraca doprowadziły do organizacji w czerwcu 1992 roku I tygodnia polskiego w Mazamet, który był doskonałą okazją do prezentacji polskiej kultury poprzez film, książkę oraz występy artystyczne.

 

Mając na uwadze te liczne przykłady współpracy i dobre kontakty między społecznościami, w Mazamet 4 czerwca 1993 roku przedstawiciele Rybnika i gospodarzy podpisali kartę współpracy, która sprecyzowała dotychczasowe kontakty i wyznaczyła dziedziny, które w kolejnych latach będą rozwijane: współpracę samorządów, współpracę gospodarczą oraz społeczno-kulturalną. Jej sygnatariuszem między innymi był Jacques Beaulieu. W następnych latach miasta organizowały tygodnie polskie i francuskie, na przemian co dwa lata w Rybniku i Mazamet, których głównym celem była wzajemna prezentacja szeroko pojętej kultury krajów i regionów, z których wywodzą się oba miasta. W czasie realizacji wspólnych projektów wymian w Mazamet prezentowali swoją twórczość rybniccy artyści, m.in. : chór im. Adama Mickiewicza, chór szkoły Sióstr Urszulanek, zespół „Przygoda”, uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków, członkowie Zespołu Twórców Nieprofesjonalnych „Oblicza”.

W czasie realizacji tych przedsięwzięć dużą rolę odegrał Pan Beaulieu, angażując się wraz z innymi członkami Stowarzyszenia A.C.S.C. Mazamet-Rybnik w organizację pobytów rybniczan w Mazamet. W następnych latach współpracy do dziedzin wspólnego zainteresowania obu miast dołączył obszar opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz ich funkcjonowania w życiu zawodowym, wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się osobami z dysfunkcjami. W tym polu również wielka zasługa Pana Beaulieu, który pośredniczył w kontaktach między instytucjami. Dzisiaj współpracę w tej dziedzinie realizuje Stowarzyszenie OLIGOS na rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, które w czerwcu 2010 roku zawarło porozumienie o współpracy z A.P.E.D.I Castres-Mazamet (Stowarzyszenie Rodziców Dorosłych Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną). We współpracę z francuskim stowarzyszeniem angażuje się również Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku – Niedobczycach oraz Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku.


W ostatnim czasie Pan Beaulieu bardzo zaangażował się w obszar kultury, w szczególności poprzez organizację przedsięwzięć promujących polską kulturę we Francji. W ramach tej współpracy Mazamet gościło w 2012 i 2013 roku uczniów i nauczycieli szkoły muzycznej „Szafranków”. Liczne koncerty rybnickich młodych artystów były dużą dawką kultury. Spotykając się z wielkim zainteresowaniem i aplauzem ze strony francuskiej publiczności stały się ważnym wydarzeniem kulturalnym nie tylko w Mazamet, ale również w departamencie Tarn.
Dzięki zaangażowaniu i osobistym staraniom Jacquesa Beaulieu Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Mazamet-Rybnik zawarło w czerwcu 2010 roku porozumienie ze Stowarzyszeniem Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa”.


Mając na uwadze powyższe przykłady aktywnego partnerstwa miast angażującego nie tylko instytucje, ale różne społeczności i mieszkańców obu miast, widzimy jak wielką rolę może odegrać osoba, która podejmuje działania z odpowiednim zaangażowaniem i entuzjazmem. Wynikiem jej starań jest promowanie kultury i tradycji polskiej i śląskiej, propagowanie informacji o Rybniku i jego mieszkańcach, a w efekcie rozpoznawalność naszego miasta w tej części Europy.


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2014-10-21

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Czas się nie śpieszy - to my nie nadążamy.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt