Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Konsultacje społeczne


Zapraszamy do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika na lata 2014-2020 i Prognozy oddziaływania Strategii na środowisko.Projekt Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika na lata 2014-2020 stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika przyjętego przez Radę Miasta Rybnika w kwietniu 2005 r.

Dla projektu Strategii została opracowana prognoza oddziaływania na środowisko, która określa potencjalne skutki dla środowiska wynikające z realizacji ustaleń Strategii.

Przedmiotem projektu Strategii jest aktualizacja celów i kierunków działań w perspektywie do roku 2020. Podjęcie prac nad Strategią w 2013 roku wiązało się z wystąpieniem istotnych przesłanek mających swoje miejsce zarówno w samym Rybniku, jak również w jego regionalnym i ponadregionalnym otoczeniu.

Projekt Strategii Rozwoju Rybnika został opracowany w trybie partnersko-eksperckim przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji o mieście. Fundamentem procesu strategicznego była współpraca z podmiotami lokalnymi reprezentującymi różne rybnickie środowiska.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), oraz art. 6a ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), projekt dokumentu poddawany jest Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko.

Projekt nowej Strategii oraz prognoza oddziaływania na środowisko dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – ZOBACZ.

Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Miasta Rybnika, w Wydziale Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej, ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku, pokój nr 261 (II piętro), w godzinach pracy urzędu.

Do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika na lata 2014-2020 i Prognozy oddziaływania Strategii na środowisko zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym partnerów społecznych i gospodarczych, inne samorządy, jak i osoby prywatne.

Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika oraz Prognozy oddziaływania na środowisko można zgłaszać w terminie do 24 grudnia br.:

  • pisemnie na adres: Urząd Miasta Rybnika – Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,

  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Rybnika – Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej, ul. Bolesława Chrobrego 2, Rybnik, pok. nr 261 (II piętro), w godzinach pracy urzędu,

  • drogą elektroniczną na adres: gospodarka@um.rybnik.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Rybnika. Wnioski i uwagi powinny zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2014-11-24

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Czuć ból - znaczy być żywem. Nie ma życia bez cierpienia.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt