Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Uwaga smog!


Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia, że dnia 9 grudnia br. aglomeracji  rybnicko-jastrzębskiej w mieście Rybnik wystąpiło w powietrzu przekroczenie wartości progowej (200 µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (300 µg/m3).Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.


Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB informuje, że w dniu 10.12.2014 początkowo będziemy pod wpływem słabnącego klina wyżowego. W ciągu dnia będziemy dostawać się w zasięg oddziaływania głębokiego i rozległego niżu północnoatlantyckiego ze strefami frontów atmosferycznych. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarno-morskie. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, warunki aerosanitarne w naszym regionie nie będą korzystne. W okresach szczególnie niekorzystnych w obszarach zabudowy mieszkaniowej, a także w dolinach oraz kotlinach górskich i przedgórskich, będą występowały znaczące przekroczenia dopuszczalnego średniodobowego stężenia pyłu PM10. Dotyczy to przede wszystkim aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, Częstochowy, zachodnich i centralnych rejonów aglomeracji górnośląskiej, a także Podbeskidzia, Pogórza Cieszyńskiego i Kotliny Żywieckiej. Stężenia pozostałych mierzonych zanieczyszczeń powietrza mogą układać się w niektórych rejonach na wyższych niż zazwyczaj zakresach swych dopuszczalnych wartości.


W dniu 11.12.2014 pogoda w naszym regionie będzie kształtowana na skraju głębokiego i rozległego niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim. W ciągu dnia zaznaczy się strefa związana z przemieszczającym się frontem okluzji. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, na większości obszaru województwa śląskiego przewiduje się postępującą poprawę niekorzystnych warunków aerosanitarnych. Pomimo to w okresach mało korzystnych mogą występować istotne przekroczenia progowego stężenia pyłu zawieszonego (50 µg/m3), zwłaszcza w obszarach gęstej zabudowy mieszkaniowej. Stężenia pozostałych monitorowanych substancji powinny układać się na niższych zakresach wartości dopuszczalnych niż w poprzedniej dobie.

Grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są: osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc), osoby starsze oraz dzieci.

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie.  Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte to:
-    w przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10 unikanie przebywania na otwartej przestrzeni przez najbardziej narażone grupy ludności, a pozostałe osoby powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym.
-    w przypadku przekroczenia poziomu 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10  najbardziej narażone grupy osób powinny pozostać w pomieszczeniach i nie przemęczać się, pozostałe osoby powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni.

Wojewoda Śląski zwraca się z apelem do mieszkańców tych rejonów województwa o ograniczenie w przypadku   przekroczenia poziomu alarmowego:
•    spalania paliw złej jakości takich jak muły i miały węglowe  oraz w miarę możliwości korzystanie w tym czasie z grzejników elektrycznych lub palenisk niskoemisyjnych na gaz lub olej opałowy (jeśli w gospodarstwie domowym występują alternatywne źródła ciepła),
•    palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania mieszkań,
•    wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia,
•    spacerów z dziećmi;Przypomina się o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych.

W wyznaczonych częściach miast i gmin prowadzone będą wzmożone kontrole mieszkańców w zakresie stosowania paliw stałych i eliminacji spalania odpadów komunalnych.

Źródło: WCZKPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2014-12-10

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Gdy człowiek obrasta w piórka, nie znaczy, że będą z nich skrzydła.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt