Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W czwartek, 22 stycznia, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się sesja Rady Miasta Rybnika.Obrady miejskich radnych transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube

Projekty uchwał dostępne są tutaj


Porządek obrad:

    1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
    3.    Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
    4.    Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok.
    5.    Budżet Miasta Rybnika na 2015 rok.
    6.    Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika.
    7.    Wyznaczenie inkasentów opłaty skarbowej.
    8.    Zmiana nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadanie statutu Teatrowi Ziemi Rybnickiej.
    9.    Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika.
    10.    Ustalenie na rok 2015 kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przeznaczone.
    11.    Likwidacja w 2015 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
    12.    Przekształcenie Gimnazjum Sportowego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku.
    13.    Regulamin korzystania z siłowni na otwartej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Rybnika.
    14.    Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem:
        a)    MPZP 11,
        b)    MPZP 16,
        c)    MPZP 17,
        d)    MPZP 19.
    15.    Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy
    16.    Zbycie nieruchomości
    17.    Nabycie nieruchomości.
    18.    Oddanie w użytkowanie nieruchomości.
    19.    Zezwolenie na używanie nazwy "Rybnik" w znakach towarowych przez KLP Rybnik Sp. z o.o.
    20.    Zarządzenie wyborów do Rad Dzielnic:
    21.    Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu dzielnicy Niewiadom.
    22.    Zmiana składów osobowych Komisji Rady Miasta
    23.    Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
    24.    Zakończenie sesji.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2015-01-20

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska.
(J. Piłsudski)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt