Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Uwaga smog!


Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia, że dnia 21 stycznia br. w aglomeracji  rybnicko-jastrzębskiej, w Rybniku wystąpiło w powietrzu przekroczenie wartości progowej (200 µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (300 µg/m3).Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB informuje, że w dniu 22.01.2015 r. (czwartek) znajdujemy się na skraju niżu znad Sardynii ze strefą frontu atmosferycznego, który powoli przemieszczać się będzie z południa do centrum kraju. Nadal z południa napływa wilgotne powietrze polarno-morskie. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, na obszarze województwa śląskiego nie będzie korzystna jakość powietrza. Na wielu obszarach, zwłaszcza w strefach zabudowy mieszkaniowej stężenia pyłu zawieszonego PM10 będą przekraczały progowy poziom 50 µg/m3. Dotyczy to szczególnie aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, zachodnich rejonów aglomeracji górnośląskiej, Kotliny Żywieckiej, Podbeskidzia, a także Częstochowy. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą układały się w zakresach wartości dopuszczalnych.

 

W dniu 23.01.2015 r. (piątek) pogoda w naszym regionie będzie nadal kształtowana na skraju niżu znad południowej Italii, w coraz chłodniejszym powietrzu napływającym
z północnego-wschodu. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, na obszarze województwa śląskiego będzie nadal niezbyt korzystna jakość powietrza, z tendencją do jej okresowej poprawy. W rejonach zabudowy mieszkaniowej stężenia pyłu zawieszonego PM10 mogą okresami dość znacząco przekraczać progowy poziom 50 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą układały się w zakresach wartości dopuszczalnych.

 

Grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są: osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc), osoby starsze oraz dzieci.

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie.  Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte to:
-    w przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10 unikanie przebywania na otwartej przestrzeni przez najbardziej narażone grupy ludności, a pozostałe osoby powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym.
-    w przypadku przekroczenia poziomu 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10  najbardziej narażone grupy osób powinny pozostać w pomieszczeniach i nie przemęczać się, pozostałe osoby powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni.

Wojewoda Śląski zwraca się z apelem do mieszkańców tych rejonów województwa o ograniczenie w przypadku   przekroczenia poziomu alarmowego:
•    spalania paliw złej jakości takich jak muły i miały węglowe  oraz w miarę możliwości korzystanie w tym czasie z grzejników elektrycznych lub palenisk niskoemisyjnych na gaz lub olej opałowy (jeśli w gospodarstwie domowym występują alternatywne źródła ciepła),
•    palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania mieszkań,
•    wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia,
•    spacerów z dziećmi;


Przypominamy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych!

W wyznaczonych częściach miast i gmin prowadzone będą wzmożone kontrole mieszkańców w zakresie stosowania paliw stałych i eliminacji spalania odpadów komunalnych.

Źródło: WCZK

 

 


 

Bieżące informacje na temat stanu zanieczyszczenia powietrza w Rybniku, śledzić można na stronie „Śląski monitoring powietrza”, wybierając w stosownej zakładce stację „Rybnik, ul. Borki 37a”Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2015-01-22

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać.
(Seneka)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt