Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Miasto Rybnik jest w trakcie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Plan jest częścią projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika”, na który miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.Oprócz PGN projekt zakłada m. in. stworzenie bazy danych, która pozwoli na ocenę gospodarki energią w mieście oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, a także przeprowadzenie szkoleń pracowników gminy na temat problematyki związanej z tworzeniem planu.

 

Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który określa wizję  rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego realizacja ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE),
 • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

 

Ponadto PGN ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy i plany naprawcze.

 

 

Jakie korzyści może dać gminie posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej?

 • stwarza możliwości przyjęcia realnych do wykonania celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, udziału OZE i ograniczenia zużycia energii w gminach (wpisanie się gminy w cele klimatyczne Polski i UE),
 • pozwala na zebranie w jednym dokumencie możliwych do realizacji pod względem ekonomicznym oraz społecznym przedsięwzięć z zakresu środowiska i energetyki poprzez uwzględnienie ich w Wieloletnich Planach Finansowych (optymalizacja wykorzystania środków z perspektywy UE na lata 2014-2020),
 • PGN jako program strategiczny wyznacza kierunki i ujednolica politykę gminy w zakresie środowiska i gospodarki energetycznej,
 • zwiększa szanse w ubieganiu się o dotacje środków UE na inwestycje w perspektywie finansowej  2014-2020,
 • służy poprawie jakości powietrza.

 

Obszary oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Jedną z cech PGN ma być jego kompleksowość, dlatego wskazuje on szeroki wachlarz działań, zarówno inwestycyjnych, obejmujących takie obszary jak: budownictwo, produkcja i zaopatrzenie w energię i ciepło, transport, oświetlenie uliczne, jak również zadań nieinwestycyjnych, związanych z planowaniem miejskim, zamówieniami publicznymi czy promowaniem gospodarki niskoemisyjnej. 

Do głównych interesariuszy PGN należy zaliczyć:

 • wydziały, jednostki i spółki miejskie,
 • dostawców energii,
 • przedsiębiorstwa energetyczne,
 • wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe,
 • podmioty działające w sferze transportu,
 • mieszkańców.

 

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika jest opolska firma ATMOTERM S.A. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 82.410 zł, z czego 70.048,50 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Spójności.

 

Konsultacje społeczne projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Szczegóły odnaleźć można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika - kliknij .Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2015-04-01

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Piękno ludzi jest największym pięknem ziemi.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt