Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Ruszył nabór do przedszkoli


Ruszył nabór do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2015/2016. 

 1. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 8 kwietnia (od godz. 8.00 kolejność zgłoszeń nie ma żadnego znaczenia) do 22 kwietnia (do godz. 15.00) br.  www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

 2. Zgodnie z ustawą pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają kandydaci zamieszkali w Rybniku. Ponadto do przedszkoli (na terenie miasta) muszą zostać przyjęte wszystkie dzieci pięcioletnie (obowiązek rodziców) i wszystkie chętne dzieci czteroletnie.

 3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc - na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się następujące tzw. kryteria ustawowe:
  a) wielodzietność rodziny kandydata,
  b) niepełnosprawność kandydata,
  c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Kryteria te mają jednakową wartość, są brane pod uwagę łącznie.

  Definicje ustawowe:
  wielodzietność rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
  samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria określone przez Radę Miasta Rybnika (uchwała z dnia 19 marca br.):
  a) Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym.
  b) Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola lub uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola.
  c) Dziecko, zamieszkałe w obwodzie tej szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole prowadzące oddział wskazany na 1 miejscu listy preferencji.
  d) Dziecko, którego rodzice zadeklarowali jego pobyt w przedszkolu w czasie co najmniej 8 godzin.
  e) Dziecko, którego rodzeństwo w roku rekrutacji, do 31 grudnia 2015 nie będzie miało ukończonych 18 lat.
  f)  Dziecko, którego rodzina jest objęta pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej.

 5. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

 6. Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tego przedszkola w terminie od 30 kwietnia do 8 maja br. (do godz. 15.00).

 7. Przedszkola w Rybniku realizują 5-godzinną bezpłatną podstawę programową najczęściej w godzinach od 8.00-13.00 (za wyjątkiem grup popołudniowych).

 8. Opłata za pozostawienie dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

 9. Wcześniejsze otwarcie przedszkola (przed godziną 8.00) lub wydłużenie czasu jego pracy (po godzinie 13.00) uzależnione jest od zapotrzebowania rodziców i jest możliwe w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez grupę rodziców co najmniej 5 dzieci.

 10. Opłata za wyżywienie ustalana jest w zarządzeniu dyrektora konkretnej placówki.


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2015-04-08

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Człowiek się nie zmienia, tylko czasem daje się poznać z innej strony.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt