Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Rybnicka Rada Sportu powołana


Prezydent miasta Piotr Kuczera powołał w drodze zarządzenia Rybnicką Radę Sportu. Jej zadaniem będzie opiniowanie przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianym rozwojem kultury fizycznej w mieście.Rada powołana została na czteroletnią kadencję, która rozpocznie się z dniem 14 kwietnia br. W składzie rady znaleźli się przedstawiciele organizacji i instytucji działających na terenie miasta Rybnika, realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej.

 

Radę tworzyć będą:

 • Krystian Fajkis (Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy)
 • Grzegorz Janik (Klub Sportowy „Energetyk ROW Rybnik”)
 • Maciej Kołodziejczyk (Stowarzyszenie Żużlowy Klub Sportowy „ROW Rybnik”)
 • Lech Kowalski (Towarzystwo Sportowe „Volley” Rybnik)
 • Aleksander Larysz (Klub Olimpijczyka „Sokolnia”)
 • Mirosław Małek (Towarzystwo Sportowe „Kuźnia”)
 • Kazimierz Mikołajec (Basket ROW Rybnik Sp. z o.o.
 • Grzegorz Ochojski (Miejskie Towarzystwo Piłki Nożnej)
 • Michał Olszar (Towarzystwo Lekkoatletyczne „ROW” Rybnik)
 • Przemysław Paluch (Klub Sportowy „Silesia” Rybnik)
 • Marek Pietras (Basket ROW Rybnik Sp. z o.o., Klub Sportowy „Energetyk ROW Rybnik”, Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy, Towarzystwo Sportowe „Volley” Rybnik)
 • Mariusz Wowra (Rybnikci Klub Ju Jitsu Sportowego).

(Zarządzenie w sprawie powołania składu rady - kliknij, żeby zobaczyć)

 

Rybnicka Rada Sportu będzie zajmować się między innymi opiniowaniem Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika w zakresie kultury fizycznej oraz projektu budżetu miasta Rybnika w części dotyczącej kultury fizycznej.

Rada będzie mogła także wyrażać swoje zdanie na temat programów rozwoju bazy sportowej na terenie Rybnika (w tym w szczególności na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej) oraz projektów uchwał określających warunki i tryb finansowania zadań, polegających na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Rada będzie ponadto konsultowała kierunki działania miasta w zakresie kultury fizycznej – będzie to m.in. określanie dyscyplin wiodących oraz przedstawianie propozycji kryteriów podziału środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na kulturę fizyczną.

 

Do kompetencji rady będzie też należało opiniowanie spraw dotyczących przyznawania i pozbawiania nagród, wyróżnień oraz stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych. Zadaniem Rybnickiej Rady Sportu będzie też opracowywanie rocznych raportów o stanie sportu w Rybniku.

 

Rybnickiej Rada Sportu będzie obradowała na posiedzeniach, z których pierwsze planowane jest w przyszłym tygodniu. W trakcie tego spotkania wybrany zostanie przewodniczący rady, jego zastępca oraz sekretarz.

Warto zaznaczyć, że na posiedzenia rady będą mogły być zapraszane osoby spoza jej składu, posiadające wiedzę i doświadczenie w danym temacie obrad.

Członkowie rady swoje funkcje wykonywać będą społecznie.

 

Zasady powoływania członków Rybnickiej Rady Sportu określa zarządzenie prezydenta z dnia 7 kwietnia br. Dokument ten zawiera także regulamin działania rady – KLIKNIJ, ŻEBY ZOBACZYĆ.

 

 Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2015-04-09

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Przyjaciel to ktoś kto rozumie twoje milczenie
i nie pyta o powód.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt