Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Rewitalizacja Rybnika na warsztatach


W środę, 6 maja br. odbyły się w Urzędzie Miasta Rybnika warsztaty poświęcone opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika.Wzięli w nich udział liderzy lokalni, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń lokalnych. Warsztaty prowadzone były przez dr. Krzysztofa Wranę z Fundacji Kreatywny Śląsk odpowiedzialnej za opracowanie tego dokumentu. Jest to element pierwszej fazy prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Rybnika, czyli diagnozy obszarów problemowych obejmującej analizę problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Dotychczas odbyły się m.in. badania ankietowe oraz warsztaty z udziałem mieszkańców. Gromadzone są również dane statystyczne obrazujące rozmieszczenie poszczególnych zjawisk społecznych oraz obszarów kryzysowych. W dalszym etapie prac zostaną określone priorytety i cele, a także najważniejsze działania niezbędne do podjęcia.

Powstający dokument ma być z założenia kompleksowym programem działań władzy samorządowej, społeczności lokalnej i innych uczestników, mający na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z sytuacji kryzysowej. Opracowywany jest w trybie partnersko-eksperckim przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji o mieście, przy szerokim udziale liderów lokalnych i ekspertów, we współpracy ze społecznością lokalną i innymi interesariuszami.

Warto dodać, iż prowadzone prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji przygotowują Miasto Rybnik do absorpcji funduszy unijnych z nowego okresu programowania środków unijnych przeznaczonych na działania rewitalizacyjne (RPO WSL 2014-2020 – Priorytety IX i X). Ze środków tych będą mogły również korzystać także inne podmioty, pod warunkiem ujęcia tych projektów w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika jest opracowywany w ramach projektu "Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.


Więcej informacji o projekcie - kliknij, żeby zobaczyć
Fot. A. Kolenda

Fot. A. Kolenda

Fot. A. Kolenda

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2015-05-11

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Młodość jest piękna, dopóki się nie skończy. A później... jest zwykle jeszcze piękniejsza... we wspomnieniach.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt