Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W czwartek, 21 maja, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się sesja Rady Miasta Rybnika.Obrady miejskich radnych transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube

Projekty uchwał dostępne są tutaj

 

Porządek spotkania:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2014 rok.
 5. Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2014 rok.
 6. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok.
 7. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 8. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
 9. Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
 10. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.
 11. Regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskich na terenie Miasta Rybnika.
 12. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25).
 13. Powołanie Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019.
 14. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.
 15. Rozpatrzenia odwołań od rozstrzygnięć protestów dotyczących przebiegu zebrań wyborczych w dzielnicach:
  a) Meksyk,
  b) Maroko-Nowiny.
 16. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 17. Zakończenie sesji.


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2015-05-20

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Nigdy nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie.
Andrzej Sapkowski

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt